Archive

Oznaka: e-licitacija

Carinarnica Subotica organizuje internet prodaju trajno oduzetih vozila

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitacije trajno oduzetih vozila koje organizuje Carinarnica Subotica. Internet prodaja…

Carinarnica Subotica organizuje e-licitaciju

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitaciju trajno oduzetih vozila koju Carinarnica Subotica organizuje 15. septembra….

Carinarnica Subotica organizuje e-licitaciju vozila

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitaciju trajno oduzetih vozila koju Carinarnica Subotica organizuje u četvrtak,…

Licitacija trajno oduzetih vozila Carinarnice Subotica

Carinarnica Subotica organizuje e-licitaciju trajno oduzetih vozila, koja će se održati u četvrtak, 27. aprila. Javnoj prodaji biće izloženo 13…

E-licitacija trajno oduzetih vozila Carinarnice Subotica

Carinarnica Subotica organizuje e-licitaciju trajno oduzetih vozila u četvrtak, 16. marta, na koju zainteresovani već mogu da se prijave na…