Carinarnica Subotica organizuje e-licitaciju

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitaciju trajno oduzetih vozila koju Carinarnica Subotica organizuje 15. septembra.

Razgledanje vozila zakazano je za 11. septembar od 9 do 10 časova na adresi Bikovački put 11. Rok za prijavljivanje i uplatu kaucije je 12. septembar do ponoći.

Opšti uslovi učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici „Objašnjenja”. https://www.carina.rs/dokumenti/carinski-propisi/objasnjenjaupravecarina.html