2,4 miliona dinara za zaštićena područja u okolini Subotice

Javno preduzeće „Palić – Ludaš“ dobilo je 2,4 miliona dinara putem Konkursa koji je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine raspisao radi finansiranja i sufinansiranja projekata za tekuća ulaganja, koje realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji APV u 2022. godini. Ugovorom je obuhvaćeno 25 lokacija, među kojima su Ludoško jezero, oblast Selevenjske pustare i Park prirode “Palić”.

Sredstva će biti utrošena za realizaciju planiranih projektnih aktivnosti na četiri zaštićena područja kojima ovo preduzeće upravlja, specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“, za potrebe unapređenja zaštićenog područja kroz rekonstrukciju posetilačkih sadržaja i molova na kojima se odvija markiranje ptica. U specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“ radiće se na unapređenju zaštićenog područja kroz sprovođenje mera aktivne zaštite prirode, odnosno održavanja staništa strogo zaštićenih vrsta biljaka, izradu duplji i platformi za gnežđenje ptice, a organizovaće se i skup o stanju populacije modrovrane u regionu.

U predelu izuzetnih odlika „Subotička peščara“ sprovešće se mera aktivne zaštite prirode košenjem staništa i uklanjanjem panjeva uz promociju zaštite prirode i zaštićenog područja kroz organizaciju „Kampa za mlade rendžere“ i Međunarodne konferencije vezane za rasprostranjenost i ekologiju strogo zaštićene vrste šafranjike, dok će se u Parku prirode „Palić“ raditi na unapređenju zaštićenog područja održavanjem stepskih i slatinskih staništa koja su pod revitalizacijom, uklanjaće se panjevi, biomasa, otpad, a izvršiće se priprema staništa za gnežđenje ptica vrsta crnoglavi i obični galeb i čigra. Za svaku projektnu aktivnost JP “Palić – Ludaš” dobilo je 600 hiljada dinara.

Dobijena sredstva predstavljaju značajnu pomoć upravljaču za realizaciju aktivnosti predviđenih godišnjim programima. Pored sprovođenja mera aktivne zaštite prirode i vrsta, realizovaće se i aktivnosti na obnovi postojećeg mobilijara posetilačkih staza, izradiće se Platforma za gnežđenje ptica, a radiće se i na promociji zaštite prirode i vrsta kroz održavanje kampova i konferencija. Planirano je da sve projektne aktivnosti budu snimljene uz sadržaje koji prikazuju rad upravljača i živi svet zaštićenih područja. Za svako zaštićeno područje su izrađeni projekti sa jasno definisanim opštim i glavnim ciljevima, projektnim zadatkom, učesnicima, zainteresovanim stranama, kao i budžetom i dinamikom realizacije projekta. Nakon realizacije projektnih aktivnosti, a prema predviđenoj dinamici i u skladu sa ugovorima, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine dostaviće se odgovarajući narativni i finansijski izveštaji”, objašnjavaju u ovom preduzeću.