Jačanje saradnje grada Osijeka sa Suboticom i hrvatskom nacionalnom zajednicom

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, posetio je juče Hrvatsko nacionalno vijeće, sa čijim predstavnicima je razgovarao o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja, a bilo je reči i o njenom intenziviranju putem prekograničnih programa, imajući u vidu da su Subotica i Osijek još 2010. godine potpisali Sporazum o prijateljstvu i saradnji. Na sastanku je bilo reči i o saradnji pomenutog hrvatskog grada sa HNV-om, kao krovnom institucijom Hrvata u Srbiji.

“Mislim da smo jako lepo konstruktivno i plodonosno razgovarali o kulturi i obrazovanju Hrvata u Subotici i o tome na koji način tu saradnju još bolje intenzivirati. Ono što je bitno reći je da su grad Osijek i Subotica gradovi prijatelji, imali smo i projekte prekogranične saradnje u kojem učestvuju naša pozorišta, muzeji i brojne institucije. Most saradnje su Hrvati, vredni ljudi koji ovde rade i žive i koji ovaj lep i bogat kraj još više obogaćuju, a ja sam siguran da će ta saradnja u budućnosti biti još bolja. Ono o čemu smo razgovarali je intenziviranje saradnje grada Osijeka i hrvatske zajednice, pa smo dogovorili da se u julu održi Dan vojvođanskih hrvata u Narodnom pozorištu u Osijeku, gde bi napravili jedan celodnevni program, kako bi se mogla predstaviti jedna lepa tradicija i kultura u Slavonskoj metropoli, a ja sam siguran da će ta saradnja od današnjeg dana biti još bolja i intenzivnija. Na području Osijeka žive 22 nacionalne manjine, mislim da je najveći broj nacionalnih manjina upravo u tom gradu, mi smo multikulturalna i multietnička sredina, a sarađujemo izvrsno sa svim manjinama. Po pitanju saradnje sa srpskom manjinom, takođe imamo dobar odnos i po pitanju opremanja i dogradnje Društvenog doma na Klisi sa Srpskom pravoslavnom Crkvom, tako da smo grad u koji su svi dobrodošli”, naglasio je gradonačelnik Radić.

Jasna Vojnić, predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, rekla je da je ovo prva zvanična poseta novoizabranog gradonačelnika Osijeka institucijama hrvatske zajednice u Republici Srbiji i naglasila veoma značajnom političku, moralnu, pa i finansijsku podršku koja se pruža predstavnicima hrvatske manjine u Subotici. “Hrvati u Srbiji svakako ne bi mogli bez podrške Hrvatske i zato smo danas izuzetno zahvalni za ovu posetu, koja je bila izuzetno plodonosna. Razgovarali smo o budućoj saradnji, o poseti i vannastavnim aktivnostima koje naša deca često realizuju u Osijeku i okolini, takođe o podršci studentima kojih je svake godine sve više u tom gradu i što nam znači, jer ako naši studenti odlaze studirati u taj grad, veća je verovatnoća da će se nakon školovanja vratiti u Suboticu. Razgovarali smo o kulturnoj razmeni i saradnji, jer mi ovde imamo četrdesetak udruženja koja se bave kulturom, a koja često dobijaju pozive iz grada Osijeka i na tom nivou možemo puno sarađivati. Ono što mi očekujemo jeste da sa ove strane čujemo ovakve reči koje je gradonačelnik izgovorio, vezano za dobar odnos sa pripadnicima nacionalnih manjina i na neki način ovo je poziv gradonačelnika Subotice, budući da su naš grad i Osijek dugo godina partneri, da imamo jedan konstruktivan razgovor na nivou dva grada”, istakla je Jasna Vojnić.

Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, naglasio je da je legitimno da gradonačelnici iz Hrvatske posećuju institucije hrvatske zajednice, što pruža mogućnost da se u jednoj neposrednoj komunikaciji vrlo jasno mogu iskazati stanovište, razumevanje društvenog položaja, kao i očekivanja u saradnji kako između dva grada, tako i između Osijeka i institucija hrvatske zajednice. “Vi znate da kada je u pitanju naš politički segment u društvenom životu, imamo čitav niz problema i izazova, jedan je isključenost iz procesa donošenja odluka, tj. odsustvo zagarantovanih mandata, ono što nacionalne zajednice pa i srpske u Republici Hrvatskoj imaju i sa njima se služe, mi smo zbog tog deficita isključeni iz pomenutog procesa i u gradu Subotici, što smatramo i više nego problematičnim. Bilo je reči o tome na koji način možemo premostiti tu vrstu saradnje, kada je u pitanju komunikacija sa institucijama hrvatske zajednice, što u prekograničnim programima grad Osijek sa svojim razvijenim politikama i praksama može učiniti da bi se društveni položaj i određeni broj problema sa kojima se pripadnici hrvatske zajednice ovde suočavaju, mogu na pozitivan način rešavati. Ova poseta nije ni na koji način usmerena protiv bilo koje institucije i instance u Republici Srbiji, naprotiv, direktnom komunikacijom možemo jasnije posložiti neku vrstu okvira za saradnju, čije plodove u budućnosti mogu imati građani Subotice, a pre svega pripadnici hrvatske nacionalne zajednice”, dodao je Žigmanov.