Prema Aeropalinološkom ispitivanju Zavoda za javno zdravlje, u vazduhu su protekle nedelje zabeležene visoke koncentracije polena breze.

Visoke koncentracije polena breze u vazduhu

Prema Aeropalinološkom ispitivanju Zavoda za javno zdravlje, u vazduhu su protekle nedelje zabeležene visoke koncentracije polena breze, koje kod osetljivih osoba mogu izazvati veoma jake alergijske reakcije.

Do kraja nedelje očekuju se i dalje visoke vrednosti polinacije pomenute biljne vrste, umerene koncentracije graba, gelegunja, platana i hrasta i niske koncentracije polena jove, javora, čempresa, jasena, topole i vrbe.