Prioritet zapošljavanje mladih sa invaliditetom

Gradska organizacija invalida rada, u planu za 2022. godinu predvidela je brojne aktivnosti. Prema rečima predsednika Stanka Nimčevića, plan rada je veoma bitan, a čine ga ključne tačke, od kojih se između ostalog izdvaja položaj invalida rada u penziji, kao i mladih radno sposobnih članova organizacije koji treba da dobiju zaposlenje.

“Kao i uvek moram da istaknem dobru i uspešnu saradnju sa lokalnim institucijama, PIO fondom, Samostalnim sindikatom, Crvenim krstom Subotica, Centrom za socijalni rad. Veliku podršku u radu pruža nam i Nacionalna služba za zapošljavanje, koja aktivno učestvuje u traženju posla za naše članove. Mladih invalida u našem gradu ima oko 400, a situacija vezana za njih se svakodnevno prati u saradnji sa pomenutom institucijom.  Mi svake godine jedan lep procenat zapošljavamo, a najbitnije je da oni zasnivaju stalni radni odnos na osnovu njihove fizičke i zdravstvene sposobnosti”, naglašava Nimčević i dodaje da su poslednje dve godine mnogo unazadile ovu organizaciju, ali da uprkos tome vredno rade na ostvarenju svih planova i uvek su u službi svojih članova.

Subotica broji oko 5.500 invalidskih penzionera, međutim poslednjih godina sve je manji broj novih članova, što donekle otežava funkcionisanje ove organizacije. “Pre nekoliko godina urađena je revizija invalidskih penzija, kako bi se istražio i na kraju potvrdio njihov osnov, ali ni posle nje niko nije vraćen na posao. Kriterijumi invalidske komisije su pooštreni, pa sada penziju može da dobije samo osoba koja već prima tuđu negu i pomoć, a imajući u vidu njeno zdravstveno stanje, ona nije više radno sposobna i tu smo mi izgubili veliki broj potencijalnih novih članova”, ističe Stanko Nimčević.

Prema njegovim rečima, finansijska sredstva koja se na lokalnom i državnom nivou izdvajaju za sektor socijalne zaštite u koji spadaju i invalidi rada, veća su nego prethodnih godina, što ga raduje jer omogućavaju realizaciju brojnih akivnosti. U planu za ovu godinu je formiranje svojevrsne zanatske zadruge univerzalnog karaktera, u koju bi se uključile brojne delatnosti, a sve u cilju pomoći u održavanju domova i pokućstva članova organizacije. “U zadruzi bi radili bravari, električari, vodoinstalateri, moleri koji bi pomagali našim penzionerima invalidima. Najčešće naši stari ljudi nemaju nove kuće, što je negde i normalno, a ovim želimo da im pružimo mogućnost da reše neke probleme u njihovom domaćinstvu.”  

I ove godine u planu je nastavak organizovanja odlazaka na letovanje i u banjska lečilišta po povoljnijim uslovima. Osim toga, članovima su na raspolaganju stomatološke usluge, pomoć oko nabavke lekova, ogreva, zimnice i brojne druge povlastice. “Naši invalidski penzioneri imaju zaista mala primanja. U odnosu na penzionere koji su u penziju otišli kada su odradili pun radni vek, invalidski penzioneri zbog ranijeg odlaska u istu iz zdravstvenih razloga, imaju primanja umanjena od 10 do 25 odsto. Moram reći da je to veliki procenat jer gledajući visinu primanja, skoro 60 odsto spada među niže i iznose oko 27.000 dinara, a ima penzionera čije su penzije i 17.000 dinara. Zatim, imate veliki broj invalidnih osoba koje su ostale bez posla usled stečaja preduzeća i kao tehnološki viškovi primaju delimične penzije i čekaju godine starosti da bi otišli u redovnu penziju. Savez invalida Vojvodine predao je amandmane Vladi Srbije da se i tim ljudima poveća iznos mesečne naknade koji trenutno iznosi oko 15.000 dinara, napomenuo je Nimčević.

Iz Gradske organizacije pozivaju članove da plate članarinu, jer ih i u 2022. godini očekuje niz povoljnosti. Inače, visina godišnje članarine nije menjana duži period, a ona iznosi 500 dinara. Invalidi koji imaju telesna oštećenja veća od 70 odsto, imaju pravo na besplatno parking mesto, a sve informacije o ostvarivanju prava na isto mogu dobiti u Gradskoj upravi ili putem telefona na broj 626 – 939. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, radno vreme gradske organizacije invalida rada je izmenjeno, a za članove je otvoreno ponedeljkom, sredom i petkom od 8 do 11 časova.