Prijava za finansijsku podršku za novu fiskalizaciju produžena do 5. aprila

Poreska uprava obaveštava obveznike fiskalizacije da je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom, kojim se uređuje fiskalizacija, stupila na snagu 11. marta i u skladu sa istom, od 15. marta zaključno sa 5. aprilom, obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra do 29. oktobra 2021. godine, putem portala ePorezi mogu da podnesu Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, a nakon što im Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Poreske uprave, za dodelu finansijske podrške može se podneti samo jedna izjava, a obveznici koji su već ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju ne mogu podnositi novu izjavu. Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Postojeći kao i novi obveznici fiskalizacije, koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%, stoji na kraju saopštenja.