Javni radovi za nezaposlena lica u 2022. godini

Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisale su Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini.

Pravo učešća imaju izvođači javnih radova sa teritorije Grada Subotice i to javno komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite i udruženja građana koja su registrovana za oblasti u kojima se realizuju javni radovi. Izvođač javnih radova može organizovati sprovođenje istih, ukoliko uključi nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za  zapošljavanje iz sledećih kategorija; Romi, osobe sa invaliditetom, lica koja posao traže duže od 12 meseci, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina i lica starija od 50 godina.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad koji se može sprovoditi u oblastima održavanja i zaštite životne sredine i prirode, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, socijalne zaštite i humanitarnog rada.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Subotica, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u samoj organizacionoj jedinici NSZ ili putem sajta www.nsz.gov.rs, a može se preuzeti i sa zvaničnog sajta Grada, www.subotica.rs. u odeljku Konkursi i oglasi, gde se mogu pronaći i ostale informacije, zajedno sa potrebnom dokumentacijom za prijavu.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a poslednji rok za prijem prijava je 11. april.