Polenski semafor: Visoke koncentracije polena breze

Prema aeropalinološkom ispitivanju Zavoda za javno zdravlje, do kraja nedelje se u vazduhu očekuju visoke koncentracije polena breze, koja kod alergičnih osoba može izazvati veoma jake alergijske reakcije, dok se polen javora, graba, čempresa/kleke, jasena, topole i vrbe očekuje u umerenim koncentracijama.

Polen jove, gelegunja, leske, četinara, hrasta i bresta u vazduhu će se u nedelji koja dolazi naći u niskim koncentracijama.