Održana prezentacija Regionalnog prostornog plana APV

Danas je održana javna prezentacija Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, kako bi se sva zainteresovana lica, institucije i pojedinci upoznali i uputili eventualne primedbe na njegov sadržaj.

Prema rečima Vladimira Pihlera, odgovornog planera u Zavodu za urbanizam Vojvodine, ovaj dokument smatra se najvišim planskim dokumentom koji donosi APV, a ima za cilj planiranje prostora i nastavlja postavke donete prethodnim regionalnim prostornim planom koji je urađen 2011. godine. “Kao strateški planski dokumet on se ne sprovodi, već daje odrednice za izradu planske dokumentacije koja je na nižem nivou, konkretno za prostorne planove područja posebne namene i za prostorno – plansku dokumentaciju koja je u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava. Prostorni plan deluje horizontalno, što predstavlja odnos sa ostalim regionima, kako sa prekograničnim, tako i sa ostalim regionalnim planovima u okviru Republike Srbije, dok vertikalna komunikacija podrazumeva strateško postavljanje planskih rešenja u odnosu na planove infrastrukturnih koridora, zaštićenih prirodnih dobara i planova koji su u nadležnosti opština. Trenutno je Regionalni prostorni plan na javnom uvidu, u okviru kojeg su organizovane prezentacije, a ideja je da se održe u sedam gradova u Vojvodini. Mi ćemo u Subotici predstaviti plan i odgovaraćemo na pitanja zainteresovanih”, objasnio je Pihler.

Prostorni plan ima zadatak da verifikuje aktuelne probleme na regionalnom nivou i identifikuje razvojne probleme i razlike, kao i šta je u prethodnom periodu predviđeno, a nije ostvareno, zbog čega to nije urađeno i pronalaženje načina kako da se pojedini nedostaci nadomeste. “Konkretno, regionalne razlike unutar Vojvodine. Uvek nam je cilj da smanjimo te razlike između grada i sela, pasivnih delova, pograničnih, centralnih delova, koje Regionalnim prostornim planom i rešenjima pokušavamo da minimiziramo”.

Sa novim planom stvoriće se kontinuitet u regionalnom planiranju Autonomne pokrajine Vojvodine. Javni uvid je otvoren do 19. aprila, a primedbe na isti fizička i pravna lica mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku odeljenjima za urbanizam jedinica lokalne samouprave i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16.