Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada

Prolećna akcija danas u Šupljaku, sutra i u petak u Hajdukovu

Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava danas, 06. aprila odvijaće se u mesnoj zajednici Šupljak, a kontejneri će biti postavljeni na sledećim lokacijama:

  • kod groblja.
  • kod doma.
  • kod Šamuke.

Kontejneri će sutra i u petak, 07. i 08. aprila biti postavljeni u Hajdukovu na sledećim lokacijama:

  • na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske.
  • na uglu ulica Cankareve i Sarajevske.
  • na uglu ulica Omladinske i Borisa Kidriča.
  • Stipić šor (preko pruge).

U naselju Nosa:

  • na uglu ulica Željezničke i Omladinske – preko pruge.
  • Nosa- kod prodavnice.
  • Nosa- kod mosta.