Izložbe u Noći muzeja u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata i u HKC „Bunjevačko kolo“

U Noći Muzeja nastupamo sa izložbom „150 godina Bunjevačko-Šokačkih novina i Vile“ koji je pokrenuo  biskup Ivan Antunović koga smatramo našim preporodiocem i koji je insistirao na  tome da se govori i piše na narodnom jeziku, odnosno koji je pokušao da približi Bunjevce i Šokce savremenim tekovinama koje su tada bile u Evropi, kaže sekretar Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Josip Bako ističući da je Zavod učestvovao u inicijativi da se spomenik biskupu Antunoviću podigne. Ova izložba je već bila prikazana u Bunjevačkom kolu kao i u nekoliko mesta u Hrvatskoj a sada će jedno vreme biti postavljena u prostorijama Zavoda dok smo ujedno uradili i virtuelnu verziju koja se može pogledati na našem youtube kanalu. Katarina Čelikovič, bibliotekar savetnik pokušala je kroz istu odgonetnuti zašto su novine bile značajne i ispred svog vremena i zašto mnogi izazovi koji su tada postojali, a na koje su te novine htele odgovoriti, aktuelni i danas kada je u pitanju manjinska politika i borba za očuvanje jezika i identiteta.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata bavi se i izdavačkom delatnošću i to je nešto što u nekim slučajevima radimo samostalno a u nekim u saizdavaštvu sa Institutom za istoriju u Zagrebu iz Republike Hrvatske. Naime, pokušavamo da sakupimo određena dela vrsnih pisaca koja su objavljivanja u časopisima tako da ove godine imamo sabrana dela subotičkog pesnika Vojislava Sekelja koji je umro pre nekoliko godina a ove godine obeleženo je 75 godina od njegovog rođenja. Najnovija knjiga koja je danas izašla iz štampe i još nije predstavljena je knjiga „Majka Anuncijata Kopunović“ o poglavirici samostana, časnoj sestri u samostanu koji se nekada nalazio na mestu gde se danas nalazi Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“, kaže još Bako i ljubazno svakom posetiocu objašnjava šta sve obuhvata izdavačka delatnost Zavoda.

Josip Bako, tajnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata

Trudimo se da pokrijemo što više, zapisujemo običaje Bunjevaca, Šokaca,  načine na koji se živelo u saradnji sa etnolozima sa fakultetom u Zagrebu gde u istraživanjima učestvuju i studenti , potom se radovi obrađuju i završavaju u knjizi koja obuhvata sve o jednoj subetničkoj grupi.

U Hrvatskom kulturnom centru „Bunjevačko kolo“ odlučili su se za izložbu i predstavljanje fundusa bunjevačke narodne nošnje, fotografija i umetničkih slika a nije izostao ni prigodan folklorni program.

Hrvatsko likovno udruženje „Croart“ u galeriji Otvorenog univerziteta predstavilo se izložbom slika svojih članova.