Besplatna akcija provere zdravlja sutra u MZ Šupljak

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju u 2023. godini, sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“, koju već trinaestu godinu organizuju sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja.

Naredna akcija biće održana sutra, 3. avgusta, u terminu od 8 do 11 časova, u  prostorijama MZ Šupljak (ul. Kostolanji Arpad 108)

Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak i šećer u krvi, te uraditi FOB-test (koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici). Svi posetici akcije će moći izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI (indeks telesne mase). Merenja će se vršiti na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti.

Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja, dok će Crveni krst Subotica sa volonterima podeliti pakete hrane za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

„Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti! Proveri svoje faktore rizika i menjaj ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja.“- navode organizatori.