Akcija kontrole zdravlja „Selu u pohode“ sutra u Šupljaku

Zavod za javno zdravlje, Crveni krst i Dom zdravlja Subotica nastavljaju i u 2022. godini sa sprovođenjem akcije „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“, koja se organizuje već dvanaestu godinu sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i da mobilišu stanovnike ovih naselja na kontrolu zdravlja.

Akcija će se sutra, 15. marta, u terminu od 9 do 11 časova održati u prostorijama mesne zajednice Šupljak, uz poštovanje svih preporučenih protivepidemijskih mera. Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer, masnoće u krvi, telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj indeks telesne mase. Merenja će se vršiti na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti.

Mart mesec je i mesec borbe protiv raka, pa će sugrađani moći da urade FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici, kao i da dobiju savete o značaju prevencije malignih bolesti i skrining pregleda. Svim pušačima će se izmeriti vrednosti ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu i dati saveti za prestanak pušenja, a lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica deliće savete o očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja.