Nedostatak padavina pravi probleme i zasadima voća

Sa problemom nedostatka padavina koji se od početka godine beleži u kontinuitetu, osim ratara bore se i voćari, kažu u Prognozno – izveštajnoj službi Poljoprivredne stručne službe Subotica. Prema rečima koordinatora Olge Vidaković, podaci sa meteoroloških stanica koje su postavljene u zasadima na tri lokacije u našem gradu, pokazuju da je padavina ove nedelje najviše bilo na lokaciji Žednik gde je pala svega jedna litra kiše, u Ljutovu je palo sedam, a u Bačkim Vinogradima dva milimetra padavina.

“Ta količina je nedovoljna, tako da ratarski usevi već pate, dok voće to nekako podnosi, pogotovo što u nekim zasadima postoje sistemi za navodnjavanje. Jedina dobra strana ove situacije je što nemamo masovnu pojavu bolesti u voćnim zasadima, zato što za širenje gljivičnih bolesti treba da ima dovoljno padavina. Eventualno na jabuci i breskvi može doći do jače pojave pepelnice i mi je već beležimo, tako da bi na to poljoprivredni proizvođači trebalo da obrate pažnju. Obično u ovakvim sušnim uslovima se beleži pojava insekata, tako da ukoliko se on nastavi, ali i inače treba obratiti pažnju na pojavu štetočina u zasadima. Proletos smo imali kasne prolećne mrazeve u vreme cvetanja, tako da će naročito kod koštičavog voća prinosi biti umanjeni. Najviše je stradala kajsija, dok je nešto manje stradala breskva”, ističe Olga Vidaković.

Što se tiče ratarskih kultura, pšenica ulazi u fazu cvetanja i to je momenat kada se radi zaštita od fuzarijuma, a preporuka proizvođačima je da pregledaju useve, kako bi utvrdili u kojoj fazi razvoja se nalazi i da po potrebi izvrše tretman koji treba da se primeni samo u slučajevima kada se očekuju padavine. Na pojedinim parcelama uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice, a hemijsko suzbijanje sa nekim od registrovanih insekticida se preporučuje ukoliko se registruje 0,5 ili jedna larva po biljki.

“Trenutno na našem području jabuka se nalazi u feno fazi cvetanja, odnodno od kraja cvetanja do plodova koji su dostigli veličinu 10 do 20 milimetara. Na osetljivom sortimentu jabuke smo primetili simptome pepelnice, pa se za to preporučuje primena fungicida. U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca, tako da se na to treba obratiti pažnja, a radi sprečavanja ubušivanja larvi u zametnute plodove savetuje se primena insekticida. U nekim voćnjacima je registrovana visoka brojnost lisnih minera, a masovnija pojava ovih štetočina može dovesti do defolijacije biljaka, tako da i na to treba obratiti pažnju. Ove visoke temperature pogoduju širenju lisne vaši, a ukoliko se one uoče treba pristupiti hemijskom suzbijanju”.

Kod zasada krušaka je kao i tokom čitave godine primetno prisustvo kruškine buve, pa je potrebno da proizvođači pregledaju zasade i da u zavisnosti od faze razvoja primene odgovarajući insekticid. Breskva je takođe osetljiva na pepelnicu jabuke, savetuje se praćenje situacije i preduzimanje određenih mera u slučaju pojave ove gljivične bolesti. U toku je polaganje larvi breskvinog smotavca, a u slučaju najave većih padavina potrebno je uraditi tretman od gljive koja prouzrokuje šupljikavost lišća koštičavog voća. Kod trešnje je primetna pojava kolonija crne trešnjine vaši, a ukoliko dođe do kiše neophodno je sprovesti tretman lisne mase protiv prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje, kao i primena fungicida.

“Na našem području zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u feno fazi, koja podrazumeva razvoj od četiri lista do jasno vidljive faze cvetanja, a ona se u ovom stanju nalazi kada je osetljiva na infekciju pepelnicom, tako da se u cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi sumpora. Ukoliko se najave padavine, potrebno je uraditi tretman protiv crne pegavosti, ali za sada nema opasnosti od zaražavanja prouzrokovačem plamenjače, tako da se tretmani za sada ne preporučuju”, zaključuje Olga Vidaković.

Nedavni pregled prvih zasada paradajza u plasteniku pokazao je prisustvo tripseva, prenosioca virusa, tako da proizvođači treba da sprovedu mere zaštite protiv ovih insekata.