Sutra se održava 32. sednica Skupštine grada

Sutra se održava 32. sednica Skupštine grada, na čijem dnevnom redu će se naći ukupno 16 tačaka.

Između ostalog, na sednici će odbornici raspravljati o Lokalnom akcionom planu zapošljavanja za 2023. godinu, prema kojem, kako ističe predsednik Gradskog parlamenta dr Balint Pastor, Lokalna samouprava obezbeđuje ukupno 10 miliona dinara, a pored toga će se konkurisati kod Nacionalne službe za zapošljavanje koja će takođe obezbediti sredstva za ostvarenje ovog cilja. “Sredstva koja će obezbediti Grad biće usmeren na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva, samozapošljavanje i zapošljavanje u okviru programa Javnih radova. Ono što je bitno, zahvaljujući ovom programu će se obezbediti radno mesto ili radno angažovanje ukupno 61 našeg sugrađanina, dodao je Pastor.

Na dnevnom redu sednice naći će se i Program korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2023. godinu. “Ima tu raznih namena, to su aktivnosti upravljanja zaštitom životne sredine, monitoringa zaštite prirode, upravljanje ostalim vrstama otpada, rad Regionalne deponije, kao i nabavka tipskih posuda za odlaganje otpada i za sve ove namene obezbediće se u ovom našem fondu ukupno 178,2 miliona dinara, što je više od prošlogodišnjeg iznosa, pošto je prošle godine bilo potrošeno 147,8 miliona dinara. Ove godine ćemo izdvojiti značajna sredstva za ekologiju i konkursi će uskoro biti raspisani.

Pored toga, usvojiće se Izveštaji kao i finansijski planovi gradskih fondova i fondacija. “Prošle godine smo ove tačke dnevnog reda usvojili na sednici održanoj u martu mesecu, znači ove godine to činimo mnogo ranije. Što se tiče izgradnje solarne elektrane, prošle godine donet je Plan detaljne regulacije, a sada se stvaraju uslovi za realizaciju potrebne saobraćajne i tehničke infrastrukture, dakle dopunjava se ovaj plan koji je usvojen na oktobarskoj sedmice, a radi se o prostoru od okvirno 23 hektara koji se nalazi pored bivše fabrike Azotara”, rekao je Pastor.