Saopštenje Dveri Subotica

Gradski odbor Dveri Subotica uputio je saopštenje za javnost, koje prenosimo u celosti:

Sadašnji gradonačelnik grada Subotice veoma retko propusti priliku da se u svom obraćanju javnosti ne zahvali aktuelnom predsedniku države Aleksandru Vučiću.  Zahvalnost je obično paušalna u smislu da sve što se radi, gradi u gradu, možemo da zahvalimo Aleksandru Vučiću!

Kao što je nametnuta mantra ove vlasti najvernijim glasačima, ako nema Vučića nema ni penzija. Shodno takvim stavovima gradonačelnika Stevana Bakića građane Subotice  ne treba da čudi da je baš on predložio da POČASNI GRAĐANIN SUBOTICE za 2023 godinu bude baš Aleksandar Vučić! Ako pogledamo u obrazloženju odluke, kriterijume za počasnog građanina, tada se jasno vidi da on treba da bude osoba koja je ostavila trajno životno delo u oblasti nauke, privrede, umetnosti, obrazovanja. Kao i doprinos razvoju kulturnog stvaralaštva i činjenjem koja su doprinela podizanju ugledu grada Subotice u zemlji i inostranstvu. Predlog koji je predložio gradonačelnik Stevan Bakić ne ispunjava ni jedan od predviđenih kriterijuma. Naprotiv, može se veoma jasno sa činjenicama izneti kontra stav da aktuelni predsednik države  ne zaslužuje da bude počasni građanin grada Subotice.

Rezultat politike koju vodi i zastupa predloženi kandidat Aleksandar Vučić se najbolje možda ogleda u veoma ugroženoj bezbednosti građana Subotice od strane migranata. Aleksandar Vučić i državni vrh nisu preduzeli  mere da do ovako ugrožene bezbednosti ne dođe. Da je Aleksandar  Vućić zastupao drugačiji pristup države prema migrantima tada ne bi bila ugrožena  bezbednost građana Subotice. Da je jasno donešena naredba da se spreči dalji ulazak migranata na jugu zemlje i da se ograniči njihovo kretanje unutar zemlje, naše subotičke šume ne bi bile pune naoružanih migranata. Da su suzbijene  i pohapšene kriminalne bande, krijumčarske grupe, građani ne bi strahovali za svoju bezbednost!

Zašto Aleksandar Vučić  kao predsednik države nije doneo mere kako bi obezbedio suigurnost i bezbednost građana, zna samo on!? Mnogo argumenata se može naći u obrazloženju da Aleksanadar Vučić nije osoba koja bi trebala da ponese zvanje POČASNI GRAĐANIN SUBOTICE! Veoma teško bi bilo naći neku sitnicu,  argument koji bi nas razuverio i dao za pravo da je predlog gradonačelnika opravdan.  Građani Subotice zaslužuju Počasnog građanina koji je ovaj grad zadužio svojim delima na korist grada i građana, a Aleksandar Vučić sasvim sigurno to nije!