Dveri Subotica: Duplo skuplja led rasveta!

Saopštenje Gradskog odbora Dveri Subotica prenosimo u celosti:

Na zadnjoj sednici Skupštine grada Subotice usvojena je odluka o prihvatanju Javnog Privatnog Partnerstva, Grada Subotice sa preduzećem Smart Energy Investment Кft Budapest. Naime preduzeće iz Budimpešte je na “svoju inicijativu” dostavilo ideju i predlog da budu privatni partneri grada za zamenu postojeće ulične rasvete sa novom led rasvetom, čime se ostvaruje velika ušteda, manja potrošnja električne energije i Grad Subotica postaje grad koji daje doprinos energetskim uštedama što je postao trend u Evropi.
Niko ne bi imao ništa protiv da se iza odluke vidi stvarna potreba Grada za trošenjem sredstva za ovu namenu. Naime, procenjena vrednost ukupno javne nabavke je 14.306.763,98 evra na rok od 15 godina za zamenu 13 576 svetiljki. Znači, grad Suboticu će ova zamena svetiljki, održavanje i potrošnja struje ukupno koštati 953.784,27 evra na godišnjem nivou u narednih 15 godina po predlogu privatnog partnera. Grad bi uvođenjem privatnog partnera i zamenom svetiljki sa led sijalicama imao troškove koji su za oko 100000 evra niži nego što je to sada!
Zar ne bi povoljnije bilo da Grad da investira u zamenu svetiljki, kupi svetiljke kroz javnu nabavku na tržištu i zamenu svetiljki izvrši Rasveta d.o.o. koja i sada vrši zamenu sijalica. Tad bi ušteda bila višestruka. Prosečna cena uličnih svetiljki je oko 100 evra, za zamenu nam treba 1, 357 milina evra, za usluge zamene svetiljki još maksimalno toliko. Tada bi troškovi Grada na godišnjem nivou bili usluga održavanja rasvete koji su do sada bili 106000 evra, potrošnja struje koja bi sad bila 242000 evra i troškovi svetiljki i njihova zamena. Кad sve uračunamo, isti broj zamenjenih svetiljki grad Suboticu bi koštao oko 529 000 godišnje. To je manje za 424.784,27 na godišnjem nivou od predviđenih plaćanja prema privatnom partneru, ili ukupno oko 6,966 miliona evra manje nego što je prihvaćena odluka grada Subotice. Ovde treba naglasiti da bi verovatno mnogo manji bili iznosi usluga za zamenu svetiljki, čime se konačna suma još više umanjuje.
Grad bi ovakvim rešenjem uštedeo oko 7 milina evra na period od 15 godina!
Gradu ali i građanima ova zamena postojećih sijalica javne rasvete ne može biti prioritet, tim pre kad znamo koliko građana Subotice nema pijaću vodu iz česme, a o kanalizaciji da ne govorimo.
Za nas bi bolje bilo da su se sredstva opredelila za investicije kako bi što više građana došlo do pijaće vode iz česme, da ona bude dostupna svakom stanovniku Grada Subotice. Da se obezbedi kanalizacija svima onima koji je nemaju!
Rasvetu bi trebalo menjati po prioritetima ali i ravnomerno po svim delovima grada u nekom dužem vremenskom periodu kako to ne bi bio neki veliki udar na budžet grada. Za javnu rasvetu nema potrebe da se traži javni partner, pogotovo ne ako će troškovi kao što smo pokazali biti duplo veći od realnih. Ali, papir trpi sve pa i ovako olako donešene ili nameštene odluke odbornika Skupštine grada Subotice. Odluka je protivna interesima grada Subotice i njegovih građana. Nadamo se da neće doći do potpisivanja ugovora sa Smart Energy Investment Кft Budapest ili njihove sestrinske firme iz Beograda, već da će grad svoju odluku preispitati u interesu grada i građana.