Privredno društvo „Slobodna zona” potpisalo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa više ustanova

Privredno društvo d.o.o. za upravljanje slobodnom zonom „Subotica“ u okviru projekta „Zajedno do uspeha“, sa gradom Kikinda, opštinom Senta, viskoškolskim ustanovama, srednjim školama i preduzećima potpisalo je sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Privredno društvo „Slobodna zona“ u skladu sa svojim novim načinom poslovanja definisanim novom strategijom razvoja, ima za cilj od slobodne zone napravi intelektualni inkubator. Cilj nam je povežemo nauku, privredu, obrazovanje i napravimo sinergiju jer nauka dobija svoju potvrdu kada naučna saznanja dobiju konkretizaciju u praksi. Drugi motiv nam je jačanje projektnih kapaciteta budući da planiramo da sa našim partnerima sa kojima smo potpisali sporazum o poslovno tehničkoj saradnji konkurišemo sa međunarodnim i domaćim projektima a već smo se kandidovali na nekoliko tema a u pitanju su zelena ekonomija i solarni paneli, rekao je , direktor Slobodne zone Saša Gravorac dodajuči da će se raditi i na pozicioniranju  i podizanju imidža koji Slobodna zona treba da ima.

Potpisivanje ovih ugovora je nastavak započetog u septemberu prošle godine a rezultat svega će biti konferecija u saradnji sa visokoškolskim ustanovanama a koja će se odnositi na razmatranje pitanja od značaja za privredu i život sa teoretskog i praktičnog aspekta. Kroz ove sporazume podižemo komparativne vrednosti nas i naših partnera a sam odaziv dokazuje da imamo zajednički interes razvoja poslovanja i bolje pozicioniranje na tržištu. Podzona Slobodne zone  počela je da funkcioniše i u Opštini Senta koja već dugi niz godina stvara uslove za rad i razvoj privrede naročito za onaj deo koji se bavi uvozom i izvozom robe.

Uz pomoć Slobodne zone uspeli smo da završimo prvi korak, da stvorimo bescarinsku zonu za naša za sada dva korisnika Japan international Tobaco i Tisa automotive, rekao je predsednik opštine Senta Rudolf Cegledi, dodajući da se nadaju skorom proširenju. Grad Kikinda sa Slobodnom zonom neguje sedmogodišnju uspešnu saradnju a u okviru industrijske zone trenutno posluje jedna italijanska firma.

Pored uređenih industrijskih zona glavni adut koji imamo je nuđenje rada u režimu slobodne carinske zone, rekao je član GV zadužen za privredu i investicije Saša Tanackov dodajući da pored ove postojeće kompanije u još dve industrijske zone raspolažu sa  20 hektara uređenog građevinskog zemljišta sa kompletnom energetskom i komunalnom infrastrukturom.

U toku su razgovori sa potencijalnim investitorima kojima je mogućnost rada u uslovima slobodne carinske zone jedan od opredeljujućih faktora. Ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji potpisan je i sa Pravnim fakultetom za privredi u pravosuđe sa ciljem da obrazovanje mladih ljudi dobije na značaju.

Naš fakultet sa centralom u Novom Sadu, posluje od 2013. godine i od tada sklopili smo veliki broj sporazuma sa bitnim instutucijama u gradu ali ovo je prvi sporazum ovakve vrste, prvi izlazak u privredu. Mi proizvodimo znanje i mlade obrazovane ljude, dajemo im zanat u ruke koji kroz ovakve sporazume dobija smisao, jer će mladi naći zaposlenje i imati priliku da stečeno znanje i koriste, rekao je  Srđan Cvijanović, sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.