Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nastavlja dobru saradnju sa Razvojnim fondom Vojvodine

Potpisan Sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Razvojnog fonda AP Vojvodine, na osnovu kojeg Sekretarijat subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima Fonda u oblasti turizma.

Troškovi koje subvencioniše Sekretarijat u iznosu od tri miliona dinara odnose se na konkurse za dugoročne kredite za razvoj turizma i, posebno, seoskog turizma, koje raspisuje Razvojni fond Vojvodine u 2022. godini, u cilju povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta.

Nastavljamo saradnju sa Razvojnim fondom Vojvodine u interesu korisnika sredstava i kredita Fonda. Ovo nije jedini sporazum koji imamo sa Fondom. Podsetiću i na sporazum o rodno senzitivnom kreditiranju, kojim smo definisali kamate u različitim iznosima za vlasnice turističkih potencijala, kako bi se što više ekonomski osnažile. Ono što će uslediti jeste potpisivanje sporazuma sa Garancijskim fondom, sa Turističkom organizacijom Vojvodine, kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, rekao je Nenad Ivanišević i istaako da je cilj udruživanja sredstava i kapaciteta nastavak smanjenja stope nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine, što pokazuje jasnu orijentaciju budžeta Sekretarijata ka krajnjim korisnicima.

Naglasio bih da je ova kreditna linija beskamatna, a da su konkursi otvoreni do kraja 2022. godine. Finansira se izgradnja kapaciteta i objekata koji služe turizmu i ugostiteljstvu, za razvoj ruralnog, verskog, sportsko-rekreativnog i drugih vidova turizma, te za podizanje nivoa seoskih domaćinstava. Period otplate kredita je sedam godina uz 24 meseca grejs perioda i kamatnom stopom od 1 do 3 procenta, koju u potpunosti subvencioniše Sekretarijat, koji pokriva i troškove naknade kredita, rekao je Goran Savić, direktor Razvojnog fonda AP Vojvodine i istakao da korisnici ovih kredita mogu biti pravna lica i preduzetnici, odnosno mikro, mala i srednja pravna lica, za iznose od 300.000 do 20 miliona dinara po subvenciji, uz sopstveno učešće od 20 odsto ukupne vrednosti projekta. Pored toga, konkursom namenjenim fizičkim licima, nosiocima komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine sa aktivnim statusom, predviđena su sredstva u iznosu od 300.000 do 10 miliona dinara po subvenciji, sa istovetnim uslovima kao i za pravna lica.