2,5 miliona dinara za održavanje sajamskih manifestacija i izložbi

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi u 2022. godini na teritoriji grada Subotice raspisan  je u četvrtak, 10. februara a o prošlogodišnjim rezultatima i pojedinostima iz ovogodišnjeg konkursa predstavnike medija upoznale su predsednica Komisije za vrednovanje i rangiranje podnetih prijava i evaluaciju realizovanih aktivnosti po ovom konkursu, Čila Goli, i sekretarka Sekretarijata za privredu, lokalani ekonomski razvoj i turizam, Andrea Kikić.

Na raspolaganju smo i prošle godine imali isti iznos i udruženja civilnog društva mogla su da apliciraju na maksimalan iznos od 250.000 dinara. Imali smo 17 prijava i sva udruženja su podržana. Analizirajući koja su to udruženja, zaključili smo da su se prijavili oni koji imaju višegodišnje, tradicionalne manifestacije na teritoriji grada – rekla je Čila Goli i pozvala nova udruženja, one sa  manje iskustva da učestvuju na gradskim konkursima s obzirom na to da procedura konkurisanja nije teška. Konkurs je isključivo namenjen nevladinim organizacijama i može da se aplicira  sa predlozima projekata koji će se realizovati od 10. februara do 15. decembra 2022. godine.

Ona je istakla da su svi učesnici prošlogodišnjeg konkursa opravdali svoje projekte i da su podneli  potrebne izveštaje do 31. decembra. Konkurs je i otvoren 15 dana, što znači da se prijave očekuju do 25. februara, do kada može da se podnese prijava na konkurs kroz pisarnicu Grada ili putem Pošte.