U lovište „Subotičke šume“ pušteno 30 jedinski muflona i 30 jelena lopatara

Zbog kontinuiranog uznemiravanja matičnih fondova muflona i jelena lopatara od strane migranata,  došlo je do njihovog izlaska iz ograđenog dela lovišta. Iako je i dalje primetno prisustvo migranta u lovištu Subotičke šume“, kao korisnik lovišta smo dužni da u skladu sa važećim planskim dokumetima imamo optimalno brojno stanje matičnih fondova muflona i jelena lopatara, rekao je direktor JP „Vojvodinašume” Roland Kokai prilikom unošenja novog matičnog fonda, i to 30 jedinki muflona iz područja niskih Karpati (Slovačka) i 30 jedinski jelena lopatara iz područja Moravske, u „Subotičke šume”.

Nakon unosa 60 jedinki muflona iz Češke, unos  ovih jedinki obe vrste, su obnovljeni i vraćani na nivo iz 2015. godine, tj. na period pre migrantske krize. U cilju unapređenja gazdovanja populacijom jelena lopatara i muflona unošenje novih jedinki “osvežavanje  krvi“ iz dalekih populacija, u realtivno kratkom vremenskom periodu od 2-3 godine, potpuno će se biološki oporaviti i genetski unaprediti postojeća populacija. Ovom gazdinskom merom, brojno stanje muflona je dovedeno na 125 jedinki, a jelena lopatara na 100 jedinki, rekao je još Kokai i najavio izgradnju prva dva uzgajališta muflona i jelena lopatara u Srbiji.

Uvežene jedinke obe vrste činiće buduće matične fondove uzgajališta.

Uzgajalište muflonaHrastovača“ imaće površinu od 82 ha i 5 uzgojnih separata, dok će uzgajalište jelena lopataraMakova sedmica“ biti površine 78 ha i imaće 4 uzgojna separata. Završetak izgradnje uzgajališta će biti u proleće 2024. godine i realizovaće se kao zajednički projekat JPVojvodinašuma“ i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.          Obnavljanje matičnog fonda muflona je realizovano je sopstvenim sredstvima JP „Vojvodinašume“ i sredstvima Fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine u ukupnom  iznosu od 55.000 eura.