U Jasenovačkoj ulici postavljena nova pumpa za odvođenje otpadnih voda

Predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor, obišao je danas Jasenovačku ulicu u mesnoj zajednici Novo selo, gde je postavljena nova pumpa za odvođenje otpadnih voda. Vrednost radova nabavke i montaže ovog uređaja je 195 hiljada dinara.

Kako je objasnio Đerđ Šugar, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”, u ovoj ulici ne postoji kanalizaciona mreža, a pomenuto preduzeće ne pruža uslugu odvođenja otpadnih voda, već samo tehničku asistenciju, a lokacija gde se novi uređaj nalazi predstavlja najnižu tačku ulice i nakon većih padavina dolazi do zastoja vode.

“Mesna zajednica je u saradnji sa Gradom pre nekih 10 godina samostalno izgradila šahtu, a naše preduzeće je dalo tehničku asistenciju, jer paralelno sa ovom ulicom se završava gradska kanalizacija gde smo mi dali uslov za priključak. Ovde postoji jedna crpna stanica koja kišnicu prepumpava u drugu ulicu, jer nakon obilnih padavina jako puno taloga ulazi u šahtu i naravno pumpa to ne može da izdrži pa se često dešavaju kvarovi, a poslednji kada se dogodio pumpa je bila u takvom stanju da ju je bilo skoro nemoguće popraviti”.

dr Balint Pastor je naglasio da je u Jasenovačkoj ulici do sada proširena gasovodna mreža, a postavljen je i grebani asfalt, a preko projekta “Čista Srbija” će 390 metara, koliko iznosi dužina pomenute ulice, biti pokriveno kanalizacionom mrežom.

“Svi ovi radovi koji su izvedeni u protekle dve godine uprkos svim finansijskim poteškoćama i zbog pandemije, a posle i zbog ekonomske i globalne političke krize u svetu, ipak su neki pomaci učinjeni i neke investicije urađene. Nažalost, ovakvih ulica u Subotici ima jako puno, ali ovo može da posluži kao jedan primer koji dokazuje da ono što obećavamo to i ispunjavamo i nastojaćemo da to tako bude i u budućnosti. Vodićemo računa o svim mesnim zajednicama, jer nema privilegovanih delova grada i mesnih zajednica. Što se tiče budućnosti, 390 metara kanalizacione mreže će biti izgrađeno u ovoj ulici, a ovaj grebani asfalt bar na kratke staze može da posluži kao neko rešenje”, dodao je Pastor.