AktuelnoDruštvo

Subotica ima potencijal da bude čistiji i zeleniji grad

Tokom prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava koju organizuje JKP „Čistoća i zelenilo“, u periodu od 23. marta do 14. juna prikupljeno je ukupno oko 1.145 tona otpada.

Prema rečima Nikole Jovičića, rukovodioca RJ „Planiranje i razvoj“ u ovom preduzeću, postavljeno je i odveženo 984 kontejnera zapremine 5 kubnih metara, u kojima se osim kabastog otpada našao i ostali kućni otpad, za koji ti kontejneri nisu bili namenjeni, ali je dobro da se otpad uopšte našao u kontejneru. „Suština zašto ovu akciju sprovodimo je da se naši sugrađani oslobode nagomilanog otpada koji se tokom zime pojavio u podrumima, šupama, na tavanima, jer na taj način čuvamo životnu sredinu, a takođe i da taj otpad ne bi završio negde u šumi, pored puta ili u nekom kanalu ili jezeru“.

Jovičić objašnjava da po Programu odvoženja kabastog otpada, kontejneri za njegovo prikupljanje su bili postavljeni u svim gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, tokom jednog ili dva dana, a broj lokacija po mesnim zajednicama se kretao od tri do sedam. „Mi smo te kontejnere postavljali od 8 časova, a praznili smo ih najmanje dva puta u toku dana, između 12 i 14 i 17 i 19 časova. Nakon povlačenja kontejnera, na lokacijama gde su se oni nalazili je ostalo i okolo rasutog smeća, pa su naše dežurne ekipe imale obavezu da te lokaciju urede, kako bi ljudima ispred čijih su se dvorišta ili kapija nalazili bilo čisto i uredno. Ove godine smo u Mesnoj zajednici Čantavir zabeležili trocifreni broj kontejnera, gde je ispražnjeno oko 107 kontejnera za kabasti otpad, što je preračunato u masu nekih oko 150 tona kabastog i ostalog otpada, tako da je to apsolutni rekord, a od ove godine ta mesna zajednica je ušla u sistem odvoženja komunalnog otpada koje vrši naše preduzeće, tako da se nadam da će već tokom sledeće akcije nećemo imati toliko otpada iz te mesne zajednice“.

Jovičić podseća da osim ove akcije koja se sprovodi na proleće i jesen, svim građanima je na raspolaganju nesanitarna deponija „Aleksandrovačka bara“, na koju mogu besplatno da odnesu do 500 kilograma neopasnog otpada. „Ja odgovorno tvrdim da će i pored svih aktivnosti koje se sprovode u cilju očuvanja životne sredine, divljih deponija uvek biti, dokle god ljudi koji to rade, bilo to neodgovorni građani ili preduzeća, ne budu sankcionisani na ovaj ili onaj način, da li novčanim kaznama ili nekim drugim vidom kažnjavanja, jer mi lokacije na kojima se iznova pojavljuju gomile smeća čistimo i po nekoliko puta u peridou od par godina, dakle mi je očistimo, a nakon nekog vremena se na istoj toj lokaciji pojavi deponija smeća. Postavimo i tablu da je bacanje smeća zabranjeno, međutim to ništa ne vredi. Možda bi bilo efekta i kada bi se taj kažnjeni provukao kroz medije, jer te novčane kazne su nekome i simbolične, jer nekome 5 ili 10 hiljada dinara nije ništa i ljudima je lakše da plate kaznu nego da smeće odnesu na deponiju. Ono što je važno za divlje deponije je da se svake godine popunjavaju određeni obrazci, koji se predaju Agenciji za zaštitu životne sredine, u kojima su prikazane i mapirane lokacije divljih deponija na teritoriji Grada Subotice i te lokacije se menjaju. Imamo i situacija da su lokacije „ugašene“ i da na njima nema smeća, ali se stvaraju nove. Trenutno se na teritoriji Grada nalazi otprilike 10 takvih lokacija, a tokom 2022. godine sredstvima Lokalne samouprave, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Ministarstva zaštite životne sredine uređeno je osam takvih lokacija“.

Krajem prošle godine JKP „Čistoća i zelenilo“ započelo je podelu kanti za prikupljanje otpada u nekoliko prigradskih mesnih zajednica, koje su sada u sistemu odvoženja kućnog smeća, za koje će građanima uredno biti ispostavljeni računi za izvršenu uslugu. “U mesnim zajednicama Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo do sada nismo imali nikakav sistem odvoženja otpada, za razliku od drugih mesnih zajednica gde smo imali neki vid odvoženja. Do kraja prošle godine, sve prigradske mesne zajednice izuzev Kelebije i Bajmoka su bile pokrivene tzv. žutim džakovima sa logoom našeg preduzeća koje su građani kupovali, kako bi nam na neki način platili uslugu i u njih odlagali smeće, dešavalo se da su građani smeće iznosili i u drugim džakovima, a naše ekipe su i to odnosile. To je sprovođeno dva puta mesečno, dakle svake duge nedelje, a sada su sve mesne zajednice uključene u sistem odvoženja otpada, a sistem naplate je takav da se usluga plaća po domaćinstvu, za razliku od gradskih mesnih zajednica gde se usluga naplaćuje po kvadratnom metru stambenog prostora. Dobijanjem zelene kante građanima je povećana i dinamika odvoženja smeća, pa se ono sprovodi svake nedelje“, naglašava naš sagovornik.

Pored podele zelenih kanti, u Mesnoj zajednici Palić građanima je podeljeno i oko dve hiljade tzv. plavih kanti, a od 13. aprila počelo je odvoženje otpada. “Plava kanta je namenjena za ambalažni i reciklabilni otpad, koji ima određenu ekonomsku vrednost, tu se prvenstveno misli na papir i karton, plastiku, metalnu ambalažu poput limenki i konzervi, kao i delovi odeće i tekstila. Prvi utisci kolega sa Regionalne deponije su pozitivni, a zašto smo otišli na Palić, pa zato što jeste turističko mesto, a njegovi meštani su svojevremeno prvi dobili zelene kante. Do kraja godine u planu je da podelimo ostatak kanti do nekih 14.500 komada, koliko ih imamo u našim magacinima, a kako će to dalje ići zavisi od nadležnog sekretarijata i naših tehničkih mogućnosti, jer potrebno nam je još radnika da bi pokrili čitavu teritoriju grada, ali idemo korak po korak“. Nikola Jovičić naglašava da je za pojedine srpske prilike Grad Subotica čist grad. “Imao sam prilike da živim i u drugim gradovima i sredinama i moram da kažem da je Subotica dosta čist i zelen grad. Možda nismo zeleniji od Sombora, ali ne bi trebalo da se zadovoljimo trenutnim stanjem. Ove godine imamo problematičnu klimu, jako veliku i čestu potrebu za košenjem i održavanjem javnih zelenih površina, a sa druge strane nedovoljan broj zaposlenih i građani su negde možda i sa pravom nezadovoljni ukoliko im okolina nije uređena onako kako su navikli da jeste, ali ih molimo za razumevanje i pozivamo da u skladu sa svojim mogućnostima svoju životnu okolinu održavaju urednom“.

***

JKP „Čistoća i zelenilo“ akcije odvoženja kabastog otpada sprovodi dva puta godišnje po tri meseca, tako da smo mi praktično pola godine u jednoj od akcija prikupljanja otpada. Naravno nismo prisutni stalno u svim mesnim zajednicama, ali utisak je da one imaju efekta. Neko me je pitao odakle stalno toliko smeća, ali ljudi zaista koriste tu mogućnost. Imamo jedan slučaj u gradu na nekoliko lokacija koje su frekventne i karakteristične, poed pijaca ili nekih tržnih centara, da u male zelene ili metalne kontejnere ili oko njih građani konstantno bacaju šut, pločice, krevete, frižidere ili televizore i onda mi to smeće takođe odnosimo, ali to se radi po posebnim inspekcijskim rešenjima. Ovog puta bih apelovao na sve naše sugrađane da to ne rade, da ili sačekaju jesenju ili prolećnu akciju, ili sami taj otpad odnesu na deponiju, jer vozilo koje prikuplja to smeće nije namenjeno za takvu vrstu otpada.

***

Imamo slučajeva da se i zelene kante koje po domaćinstvima služe za odlaganje otpada pretovare, a moram da naglasim da su one nosivosti do 60 kilograma, i da ih pojedinci napune sa gotovo duplim količinama smeća i naravno kada naši radnici stave te kante na mehanizam za pražnjenje, dolazi do pucanja i onda ko je kriv, naši zaposleni. Svi korisnici naših usluga kojima smo dali kante i koji su u našoj evidenciji imaju mogućnost da tu polomljenu kantu donesu kod nas, adresa je Antuna Branka Šimića br. 4 i uz prikaz računa ili nekog ličnog dokumenta će dobiti novu kantu.

***

Dovoljno je da dođete do granice sa Republikom Mađarskom i zapitate se zašto je stanje ovakvo ili onakvo kod nas, a zašto je takvo kod naših suseda. Ja sam se često pitao i mislim da sam došao do odgovora, jer taj koji prelazi granicu vrlo dobro zna da ukoliko baci smeće sa naše strane da neće snositi posledice i zna da će to neko pokupiti ili možda i neće, dok će kada pređe granicu i ukoliko to isto uradi, za to platiti žestoku kaznu.

***

Imali smo pozive građana koji su dobili plavu kantu, da na flajeru koji su dobili u svrhu razvrstavanja otpada nije navedeno staklo, međutim moram da kažem da smo za takvu vrstu otpada predvideli žute kontejnere zapremine 1,1 kubika koji će biti postavljeni kako u individualnim, tako i u višestambenim lokacijama, tako da će se ta staklena ambalaža poput tegli ili flaša odlagati, ali ukoliko se sada neka staklena ambalaža nađe u domaćinstvu, a da je za bacanje, neka se za sada baca u tu plavu kantu, a ne u zelenu, jer su zelene kante namenjene za biorazgradivi otpad od pripreme hrane u domaćinstvima i zelenih površina, druge vrste smeća poput dečjih pelena, prljavog papira, sadržaja vreće od usisivača, hladnog pepela, itd.