Održane obuke za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

U ponedeljak, 29. maja u plavoj sali Gradske kuće održane se dve obuke za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći.

Cilj današnje obuke je da se ovlašćena lica iz gradske uprave obuče za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i unapređenju postupka odobravanja zahteva građana za besplatnu pravnu pomoć, rekla je Katarina Golubović, predstavnica Komiteta pravnika za ljudska prava i dodala da je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći  donet 2019. godine sa ciljem da se svakom licu omogući pristup pravdi i pravna zaštita, pogotovu za najugroženije građane.

Iako je sistem uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoje brojne slabosti u primeni zakona i slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Jedinice lokalne samouprave su osnovni činilac sistema besplatne pravne pomoći u RS, koje pružaju pravnu pomoć i podršku i odlučuju o dodeli besplatnog advokata, javnog beležnika ili posrednika. Obuke treba da doprinesu da se sistem besplatne pravne pomoći unapredi kako bi građani lakše ostvarili svoje pravo.

Ovo je jedna od deset obuka, a druga po redu a istoj su danas prisustvovali pravnici zaposleni u gradskoj/opštinskoj upravi, ovlašćena lica za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći kao i lica zaposlena u odeljenjima za budžet i finansije.

Današnja obuka organizuje se u okviru projekta „Jačanje vladavine prava a finansirana je od strane EU i Saveznog nemačkog ministartva za ekonomsku saradnju i razvoj dok GIZ isti implementira uz podršku Komiteta pravnika za ljudska prava –JUKOM, rekao je Petar Antić, savetnik za vladavinu prava ističući da se ovde radi o velikom projektu koji je usmeren na osnaživanje implementacije akcionog plana za poglavlje 23 i dok između ostalog ova aktivnost jača sistem besplatne pravne pomoći .

Mi održavamo i druge aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom pravde za implementaciju akcionog plana za poglavlje 23 i nadamo se uspešnoj sradnji a ovo je jedan od treninga. Terenske obuke koje se u sklopu projektne podrške realizuju u 10 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta novih službi besplatne pravne pomoći. Pored zaposlenih u upravi Grada Subotice, obuci će prisustvovati i zaposleni u opštinama/gradovima: Sombor, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kula, Vrbas, Ada , Senta, Kikinda, Apatin, Novi Kneževac, Čoka, Apatin.

Obuke su  podržane od strane Ministarstva pravde i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Obuku sprovodi multi-donatorski projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA), finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uz podršku predstavnika Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom.