Nastavlja se uređenje Vikend naselja, srušena još dva objekta uz obalu jezera Palić

Nakon što je krajem juna, uklanjanjem 13 oronulih objekta završena prva faza radova, preduzeće „Park Palić“ nastavlja sa sprovođenjem projekta uređenja Vikend naselja na Paliću i intezivno radi na pronalaženju načina i rešenja za uklanjanje devastiranih i objekata za rušenje, a koji su u vlasništvu pravnih ili privatnih lica.

Polazeći od činjenice da je uređenje Vikend naselja od zajedničkog interesa za vlasnike objekata, kao i za turistički potencijal Palića, održan je veliki broj sastanaka i konsultacija sa predstavnicima preduzeća ili njihovim pravnim naslednicima, sa ciljem pronalaženja najučinkovitijih rešanja, a kao rezultat prepoznavanja zajedničkog cilja da Vikend naselje na Paliću od neuređene, oronule i nepristupačne urbanističke celine ponovo postane funcionalan i atraktivan deo Palića, vlasnici pojedinih objekata su već krenuli u realizaciju dogovorenih aktivnosti.

Uvažavajući značaj ovog projekta, preduzeće „Adam Šped“ je u skladu sa postignutim dogovorom, prethodne nedelje o svom trošku već uklonilo dva objekta na svojim parcelama uz samo šetalište, a u toku je procedura za dobijanje potrebnih dozvola za uklanjanje trećeg, na samom ulazu u Vikend naselje. Izražavamo očekivanje da će, kao što je dogovoreno na održanim sastancima i druga preduzeća čiji su objekti valorizovani kao objekti za rušenje ili sanaciju pružiti svoj doprinos, u skladu sa Planom detaljne regulacije za Vikend naselje na Paliću i Projektom uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini – uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju. Preduzeće „Park Palić“ još jednom poziva sve vlasnike nelegalizovanih objekata kao i vlasnike objekata koji su u ruševnom i zapuštenom stanju, da podrže inicijativu konačnog uređenja ovog naselja koje je decenijama zapušteno i da nam se obrate kako bismo u saradnji sa nadležnim institucijama zajednički pronašli adekvatna i zakonski utemeljena rešenja, stoji u saopštenju pomenutog preduzeća.