Mladi treba da odole izazovima kada su u pitanju duvanski proizvodi

U okviru obeležavanja 31. maja, Svetskog dana bez duvana, u Crvenom krstu juče su održana predavanja pod nazivom “Novi duvanski proizvodi – nargile” i “Prevencije bolesti zavisnosti – odolevanje socijalnom pritisku”, koja su bila namenjena učenicima subotičkih srednjih škola, u cilju edukacije o štetnosti duvanskih proizvoda.

Prvo predavanje održala je dr Mirjana Dakić, lekar u Centru za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje, koja kaže da pušenje nargile predstavlja tradiciju u arapskim zemljama, vrlo je atraktivna i privlači mlade, a marketing je učinio svoje da među mladima vlada mišljenje da je nargila zdrava i predstavlja bezbedan način konzumiranja duvana, međutim to nije tako.

Kada pitate mlade zašto se odlučuju za nargilu, pored toga što je popularna i vrlo su privlačni ti barovi gde se ona nudi, oni smatraju da se u tim posudama sa vodom vrši prečišćavanje duvana, ali svakako taj ugljen – monoksid i katran su jako opasne supstance i one se unose u organizam. Radi se samo o drugačijem načinu korišćenja duvanskih proizvoda u odnosu na klasičnu cigaretu. Kod nargile dolazi do zagrevanja uz pomoć uglja, a kod cigareta običnim sagorevanjem. Mladi konstantno traže neke nove izazove i mislim da su upravo ti instrumenti za konzumiranje duvana atraktivni sami po sebi, a vlasnici lokala ih ubeđuju da se radi o biljnim mešavinama koje u sebi ne sadrže duvan i nikotin. Savet mladima je da odole izazovima koji su štetni”, ističe dr Dakić.

Drugo predavanje održala je Milica Bošnjak, volonterka Crvenog krsta u vidu razgovora sa učenicima, o tome koliko su upoznati sa štetnim efektima duvanskih proizvoda, da li pušenje predstavlja uslov za ulazak u svet odraslih i prihvatanje od strane društva, koliko je pušenje prisutno u njihovom svakodnevnom okruženju, kao i tome kakav je njihov stav o važnosti edukacije o tome da pušenje nije zdravo i šta bi oni preduzeli u cilju smanjenja popularizacije ove štetne navike.

Mladi koji su učestvovali u predavanju smatraju da je konzumiranje duvanskih proizvoda prihvaćeno u društvu, ali da je to pogrešno, jer se pušenje svrstava u bolesti zavisnosti i da je neophodno pooštriti kaznenu politiku prilikom prodaje duvanskih proizvoda maloletnim licima. Ističu da je važno edukovati mlade o štetnosti duvana od najranije životne dobi, te da je neophodno organizovati brojne edukativnosti u cilju podizanja svesti o štetnosti cigareta.