AktuelnoDruštvo

Kancelarija SBO: Apel na odgovorno ponašanje u slučaju pojave Afričke svinjske kuge

Danas je u prostorijama Severnobačkog upravnog okruga održan sastanak načelnika okruga i Regionalnog kriznog centra za sprečavanje pojave, praćenja kretanja i kontrole zarazne bolesti Afrička svinjska kuga, za epizootiološko područje Severnobačkog okruga, kojem su prisustvovali članovi kriznog centra, kao i predstavnici jedinica lokalne samouprave pomenutog područja.

Aleksandar Pižurica, šef Odseka republičke veterinarske inspekcije, informisao je prisutne o epizootiološkoj situaciji u Republici Srbiji i predočio neophodnost preduzimanja preventivnih mera od strane svih nadležnih službi, u cilju pripreme za eventualno izbijanje zarazne bolesti na teritoriji Severnobačkog upravnog okruga.

Sa sastanka je upućen apel na odgovorno ponašanje svih lica koja učestvuju u proizvodnji i prometu svinja, koji podrazumeva sprečavanje ulaska trećih lica i vozila na farme, držanje svinja zatvorenih u objektima predviđenim za njihov smeštaj, prijavljivanje nadležnoj veterinarskoj stanici svake promene u zdravstvenom stanju svinja (uginuće, pobačaj, lečenje antibioticima duže od tri dana) i jačanje biosigurosnih mera na farmama, odnosno postavljanje dezifenkcionih barijera na ulasku u farme, organizovanje presvlačenja radnika prilikom ulaska i izlaska i svođenja na minimum obilazaka drugih farmi.

Na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu nadležne službe vršiti rigoroznu kontrolu prometa