Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Grad Subotica je raspisao Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“.

Pozivaju se svi zainteresovani privredni subjekti da se prijave za učešće na konkursu po javnom pozivu.

Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada, www.subotica.rs