Danas se na Prozivci obeležava Međunarodni dan mladih

Kancelarija za mlade grada Subotice sa brojnim partnerima, 12. avgusta, organizuje akciju na Međunarodni dan mladih.

U terminu od 16 do 21 čas, mladima će na Prozivci pored brojnih aktivnosti biti omogućeno merenje indeksa telesne mase i određivanje kompozicije mišićne mase i masnog tkiva, a imaće i mogućnost da isprobaju naočare za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju (uticaj alkohola i marihuane), dok će lekar sa njima razgovarati o rizicima korišćenja psihoaktivnih supstanci. Moto akcije je „Ja znam…i mogu da biram!“.

„Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih, “Zelene veštine za mlade: ka održivom svetu”, šalje jasnu poruku da svet kreće u zelenu tranziciju. Pomeranje ka ekološki održivom svetu je ključno, ne samo zbog odgovora na globalnu klimatsku krizu, već i za dostizanje ciljeva održivog razvoja. Uspešna tranzicija ka zelenijem svetu zavisiće od razvoja zelenih veština kod stanovništva. Zelene veštine jesu „znanja, sposobnosti, vrednosti i stavovi potrebni za život, razvoj i podršku održivom i resursno efikasnom društvu“ – naglašava dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine i načelnica Centra za promociju zdravlja ZZJZ Subotica.

Mladi mogu biti pozitivna snaga za razvoj kada im se pruži znanje i mogućnosti koje su im potrebne da napreduju. Danas postoji 1,2 milijarde mladih ljudi uzrasta od 15 do 24 godine, što čini 16% svetske populacije, a predviđa se da će do 2030. godine, ciljnog datuma za dostizanje ciljeva održivog razvoja koji čine Agendu 2030, broj mladih porasti za 7% ili na skoro 1,3 milijarde.

„Šaljemo poruku mladima šta je to sigurno za njih i zašto im je potrebno znanja o pravilnoj ishrani, redovnoj fizičkoj aktivnosti, alkoholu i psihoaktivnim supstancama, uključujući i nove duvanske i nikotinske proizvode. Da bi u procesu odrastanja ostvarili sve svoje kapacitete (fizičke, mentalne, emocionalne i socijalne) i vodili ispunjen i kvalitetan život, važno je da znaju šta je to sigurno za njih i šta može u pozitivnom ili negativnom smislu uticati na njihovo zdravlje. Na akciji će se promovisati pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, nekorišćenje psihoaktivnih supstanci i odgovorno seksualno ponašanje kao dobar izbor za kvalitetno odrastanje danas i dobro zdravlje u budućnosti. Deliće se i prigodan zdravstveno-edukativni materijal, a mladi će moći porazgovarati i dobiti savete lekara o svim važnim aspektima svoga zdravlja.“ – dodaje doktorica.