Skupština danas, između ostalog, raspravljala o zaduživanju JKP Parking i o mreži vrtića

Na današnjoj, 39. sednici Skupštine grada usvojeno je svih sedam tačaka dnevnog reda. Ono što je izazvalo najveću pažnju i raspravu među odbornicima je donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking“.

Planirano zaduženje od 6,5 miliona dinara, JKP „Parking“ pravda činjenicom da ovo preduzeće u poslednjih 12 godina nije poslovao s gubitkom, te da imaju sopstvena tekuća sredstva koja, kako kažu, nije logično da budu preusmerena na realizaciju kapitalnih investicija.

„Radi se o obnavljanju voznog parka, odnosno kupovini teretnog vozila koje se uzima za potrebe Grada. Dakle ne radi se o putničkom vozili, nego potpuno novom višenamenskom vozilu kojim će se opskrbljivati i dopunjavati bicikli na „SU bajk“ stanicama, ono će nam takođe služiti u noćnim satima kada vršimo farbanje grad i prigradska naselja, zatim za kontrolu saobraćaja u gradu, odnosno parkiranja. Što se tiče zaduživanja u datom momentu ne možemo gledati da li je momenat pravi ili ne, jer ako je vozilo staro 17 godina i ako je održavanje vozila na godišnjem nivou veoma skupo onda je računica jasna. Prošle godine smo uzeli vozilo za „Oko sokolovo“, ali s tim jednim vozilom se ne možete vršiti proces, jer jedno vozilo mora biti u rezervi.“ – pojašnjava Milorad Slijepčević, direktor JKP „Parking“.

S druge strane, opozicija smatra da javna i komunalna preduzeća ne treba da se zadužuju u vreme visokih kamatnih stopa.

„Kada su kamatne stope izuzetno visoke onda treba smanjiti zaduživanje javnih i komunalnih preduzeća, jer anuiteti drastično rastu sa povećavanjem kamatnih stopa, ali to ima veze sa rukovođenjem preduzeća, znači sa mendažmentom preduzeća, sa planiranjem i načinom na koji se vodi preduzeće. Nije ovo neki veliki kredit, šezdesetak hiljada evra, ali je poenta u principu kako se vode javna komunalna preduzeća u Subotici, a očigledno je da se vode na štetu građana Subotice, jer ne postoji dovoljna stručnost i kvalifikovanost za vođenje tih preduzeća.“ – kazao je Miroslav Milojević, šef odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu.

U toku današnjeg zasedanja odbornici su usvojili i Odluku o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice. Predstavnici opozicije izneli su niz zamerki na stanje u subotičkim vrtićima, dok vladajuća stranka najavljuje da će tražiti saglasnost za povećanje broja zaposlenih i izgradnju novih vrtića, jer je broj dece koji pohađaju ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu iz godine u godinu u porastu.

„Činjenica je da smo na jednoj od prethodnih Skupština izglasali da vrtići budu besplatni, ali ostaje pitanje da li će to, i nakon ove školske godine, ostati tako. Još uvek imamo od 64 objekata, veći broj objekata u izuzetno lošem stanju, u kojima od ove godine boravi za 700 dece više u odnosu na prethodnu, a broj zaposlenih je isti. Tu je i centralna kuhinja koja do danas nije gotova. Zašto Grad i zašto ta institucija ne bude malo odgovornija u smislu uvažavanja standarda vaspitno-obrazovnog rada, uvažavanja uslova u kojima deca žive, borave i rade i, jednostavno, to pitanje ćemo sigurno otvarati celo vreme dok se ne budu napravili pomaci na bolje.“- rekla je odbornica Nove demokratske stranke Srbije Jelica Santrač.

„Mi smo sada dostigli normativni maksimum kada je u pitanju prostor i radna snaga. Dalje proširivanje neće moći da prođe bez proširivanja smeštajnog kapaciteta i povećanja broja radne snage. Svake godine nam dolazi stotinu dece više. Ako želimo da smo odgovorna vlast i da uprava u predškolskoj ustanovi radi odgovorno, onda moramo već planiratii na vreme proširivati kapacitet, i što se tiče zaposlenih i što se tiče izgradnje i proširivanja objekata. Prvo ćemo proširivanje i nadogradnju uraditi na objektu vrtića „Mandarina“ i „Sandi Marjanović“, potom vrtića u Đurđinu, Tavankutu i tako dalje, a radi se i dokumentacija za izgradnju vrtića na Paliću.“- navodi Veljko Vojnić, tehnički direktor PU „Naša Radost“.

Odbornici su većinom glasova usvojili i Odluku o izradi Plana generalne regulacije za naselje Čantavir kao i Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije solarne elektrane snage 9999 kW, sa trasom priključnog kablovskog voda i multimodnog voda na teritoriji grada Subotice. Izglasana je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice, kao i Odluka o taksi prevozu i limo servisu.