U kolikoj meri i kada je CRP značajan parametar za dijagnostiku  zapaljenskih stanja?

Zamolili prof.dr Milana Ubavića, vlasnika Medlab Laboratorije da nam kaže zašto je analiza CRP značajna za pacijente.

CRP ( C reaktivni protein) je parameatr akutne faze bolesti i veoma je značajan za upotpunjavanje kliničke slike o postojanju, pre svega,  akutnog zapaljenja, a u određenoj meri i o drugim bolestima. Ranije su se koristile  tzv kvalitativne metode koje su davale samo okvirnu nformaciju da li akutnog zapaljenja ima ili nema. Razvojem boljih i osetljivijih testova, u poslednjih par godina su u upotrebi kvantitativne metode utvrđivanja CRP koje su vrlo precizne i  imaju raspone vrednosti od 5 do 200 i više jedinica. Zahvaljujući tom napretku u dijagnostičkoj proceduri zapaljenja, dobili smo odličan marker zapaljenja. Medjutim, ovaj parametar uz kompletnu krvnu sliku može i mora da tumači samo lekar, jer nestručno lice može doneti pogrešan zaključak. Naime, veoma je važno da se zna vreme kada je zapaljenje počelo, bez obzira da li je virusno ili bakterijsko! Ako se to zna onda i CRP ima upotrebljivu vrednost, jer je njegova vrednost najveća 3 do 5 dana od početka bolesti,  a potom se samanjuje. Ono što je posebno važno istaći, smanjivanje vrednosti ne znači i izlečenje već se mora taj nalaz kombinovati sa nalazom kompletne krvne slike i sa tamo prisutnim parametrima bele krvne slike. Tek nakon toga se može doneti zaključak o tome da li se bolest povlači ili razvija, ili se možda čak i uzročnik promenio. Nije redak slučaj da se nakon ili u toku  virusne infekcije „nakači“ neka bakterijska infekcija. Takođe, na osnovu vrednosti CRP i KKS  može se zaključiti da je propisana antibakerijska terapija neadekvatna, pa je potrebno i antibiotik promeniti. Sve u svemu, ogroman je  praktični značaj upotrebe ova  dva parametra.

Kada su upale u pitanju, važi okvirno pravilo:

CRP do 50-60-70 jedinica uz uredan i snižen broj ukupnih leukocita, povećanje limfocita=virusna infekcija

CRP preko 50-60-70 jedinica uz povećan broj leukocita i povećan broj granulocita=bakterijska infekcija.

Uveravam sve pacijente, da bi se količina antibiotika koja se danas prepisuje smanjila, ukoliko bi se samo u slučaju bakterijskog oboljenja koristili antibiotici. O značaju smanjenja upotrebe antibiotika se naveliko priča, ali se malo šta preduzima. Ovo je jedan od načina da se smanji česta i neretko, nepotrebna  upotreba istih.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *