Prevencija bolesti zavisnosti

Mesec novembar je prema međunarodnom i nacionalnom Kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti. To je period tokom kojeg je potrebno ukazivati širokoj javnosti na sveukupnu složenost savremenog načina života iz kojeg nastaje i sva složenost problema povezanih sa bolestima zavisnosti.

Stručnjaci su podelili ove bolesti u dve grupe. Prva su hemijske, a druga ne hemijske bolesti zavisnosti. Kod prve grupe postoji određena hemijska supstanca, koja je najodgovornija za nastanak zavisnosti i one su već dobro poznate. To su zavisnost od: kofeina (kafa, energetska pića, čokolada, koka kola), duvana (nikotin), alkohola i od droga. Zloupotreba različitih lekova, anabolika (steroida), i energetskih pića je česta i samo proširuje i usložnjava problem kakav su bolesti zavisnosti u svakoj zajednici. Razvija se najčešće i psihička i fizička zavisnost. U novije vreme postoje i “nove psihoaktivne supstance“, koje su sintetske i u suštini nisu nove, ali predstavljaju veliki problem. Upotreba novih psihoaktivnih supstanci postaje sve učestalija, uprkos tome što one imaju veliku razornu moć. Česti su smrtni ishodi, čak i posle kraćeg korišćenja. Druga grupa bolesti zavisnosti postaje sve brojnija, kao i sve veća “opasnost“ za mnoge ljude, iako nema određene hemijske supstance koja se sa njima direktno povezuje. Razvija se psihička zavisnost i kao posledica toga nastaju brojne negativne posledice na telesno zdravlje i socijalni položaj osobe i porodice. Ugrožena je uža i šira zajednica. Zavisnost od kocke i klađenja, kao i zavisnost od računara, interneta, društvenih mreža ili video igrica predstavljaju probleme o kojima se već uveliko govori. Tome treba dodati i druge zavisnosti, kao što je zavisnost od: mobilnog telefona, kupovanja (kupoholičari / šopingholičari), rada (radoholičari) i da li se ovde završava spisak zavisnosti čoveka savremenog doba? I ne treba zaboraviti da bolesti zavisnosti ne biraju, mogu da se razviju nezavisno od uzrasta, pola, obrazovanja, materijalnog stanja ili profesije osobe.

Upotreba i zloupotreba psihoaktivnih supstanci i droga u užem smislu postaje sve proširenija među mladim ljudima u svim društvima, bez obzira na stepen ekonomske razvijenosti države. Ponekad je veoma teško, makar u početku, prepoznati simptome zloupotrebe  i razvoja zavisnosti, a ponekad se to i ne želi, pogotovo od strane roditelja. Društvena odgovornost za ovakvu situaciju je podeljena i od nje ne treba bežati, nego je prihvatiti u svoj složenosti (porodica, škola, zdravstveni sektor, zakonodavac). Potrebno je pomoći mladoj osobi, svome detetu, da se oslobodi po zdravlje štetnih navika i zavisnosti, ali što ranije: pre nego što nastanu trajne razorne posledice na fizičko i psihičko zdravlje. Ugrožena je ličnost i ukupan socijalni položaj osobe koja tek što je zakoračila u život. Izbor je lični i on vek postoji: “Tvoje ne, menja sve!“.

 

 

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *