Obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a

1.decembar se u celom svetu, pa i u Srbiji, obeležava kao Svetski dan borbe protiv AIDS-a.

UNAIDS je preporučio da se radi postizanja glabnog postavljenog cilja okončanja pandemije HIV-a do 2030. godine pruži veći prostor i podrška za snažnije uključivanje zajednica, te je slogan ovogodišnje kampanje „Neka zajednice vode“ ka okončanju pandemije HIV-a u svetu.

Nedovoljno finansiranje programa prevencije HIV-a i podrške organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge prevencije kao i podrške i pomoći ljudima koji žive sa HIV-om i AIDS-om, zatim nedovoljna ili loša zakonska regulativa i praksa u ovoj oblasti, ograničenje kapaciteta i neprepoznavanje važne uloge organizacija civilnog društva, kao i kršenje ljudskih prava marginalizovanih zajednica su glavne prepreke u prevenciji HIV-a i lečenju HIV infekcije. Ukoliko bi se navedene prepreke uklonile, udruženja građana koja predvodi zajednica mogla bi da pruže veći podsticaj globalnom odgovoru na HIV i time da doprinesu okončanju AIDS-a u svetu, a sa time i u Srbiji do 2030. godine.

U Srbiji postoji dobro organizovana zajednica sa udruženjima građana u ovoj oblasti i to jeste glavni preduslov za postizanje globalno postavljeng cilja – okončanja HIV-a odnosno AIDS-a, pa sa tim u vezi pozivamo sve državne organe i donosioce odluka nacionalnom, a posebno na lokalnom nivou, da snažnije podrže udruženja građana i njihove servise u oblasti prevencije HIV-a i pružanja podrške i pomoći ljudima koji žive sa HIV-om kako bi mogao da se iskoristi pun potencijal koji ova zajednica poseduje.

U okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv AIDS-a (Word AIDS Day), USOP je sa svojim članicama organizovao dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV za sve zainteresovane građane. Savetovanje i testiranje je bilo besplatno i anonimno, a rezultat testa vidljivi  za 10 do 15 minuta.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *