Archive

Oznaka: psihoterapijski pristupi

dr Snežana Šušljik: Osobe sa mentalnim poremećajima treba da se osećaju prihvaćeno

Mentalno zdravlje je važan aspekt našeg ukupnog blagostanja i kvaliteta života, s toga mu treba posvetiti pažnju. Prema rečima dr…