Archive

Oznaka: postpraznicna depresija

Lekovito je biti tu i pitati šta ti je potrebno?

Izraz „postpraznična depresija“ nastao je sa namerom da se obuhvati i objasni skup neprijatnih emocija koje se javljaju kod određenog…