Archive

Oznaka: mz aleksandrovo

Podela plavih kanti u MZ Aleksandrovo

Od 05. do 29. februara Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica vršiće podelu besplatnih tipskih posuda (plavih kanti) za…

U Aleksandrovu, Malom Radanovcu i Šupljaku sprovešće se Postpopisna anketa

U periodu od 02. do 11. decembra, Republički zavod za statistiku sprovešće Postpopisnu anketu na slučajnom uzorku od oko 20 hiljada domaćinstava, u 106 opština, u 250 popisnih…

Namerno paljenje vatre u MZ Aleksandrovo

Stanovnici ulice Petra Horvatskog u mesnoj zajednici Aleksandrovo, već nekoliko dana imaju problem sa namernim paljenjem vatre od strane nepoznate…