Archive

Oznaka: Donor maticnih celija

Melinda Tot Demek: Postanite donor matičnih ćelija, možda nekome spasite život

Transplantacija matičnih ćelija često je jedini put ka izlečenju bolesti kao što su akutna leukemija, aplastična anemija, imune deficijencije, urođeni poremećaji metabolizma…