Archive

Oznaka: cigarete

Cigarete – jedini legalan proizvod koji ubija svoje korisnike!

I pre virusa Covid-19 smo bili izloženi velikoj pandemiji u celom svetu koja traje, a nažalost joj se ne nazire…