Predstavljen alternativni put koji povezuje Senćanski i Bikovački put

Neposredno u bilizini zone radova moderniacije, izgradnje i rekonstrukcije brze pruge „Beograd – Subotica, državna granica – Kelebija“ obustavljen je saobraćaj, a kako bi meštanima Bunarića i Malog Palića bilo omogućeno lakše kretanje do centra grada na raspolaganju im je deo alternativnog, nekategorisanog puta koji kreće stotinu metara dalje od verskog kompleksa „Bunarić“, te spaja Senćanski i Bikovački put (do preuzeća „Adam šped“)

Kako bi se građanima Malog Palića i Bunarića skratio put prema gradu, dok traju radovi na brzoj pruzi, lokalna samouprava je još u junu mesecu ove godine napravila atarski put kao poveznicu između Senćanskog puta i Bikovačkog puta, u dužini od 2,3 kilometra i širini od tri metra, dok se trenutno proširuje na planirana četiri metra.

„Oni suštinski ne moraju da idu preko Palića do centra grada, čime bi pravili preko 25 kilometra, nego je to ovom deonicom skraćeno pet do šest kilometara.“ – objašnjava Ognjen Golubović, direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje grada Subotice.

Radovi koji se odnose na železničku infrastrukturu vezani su za izmeštanje propusta, dok radovi saobraćajnice obuhvataju gradnju raskrsnice na državnom putu II B reda broj 300. Kako nadležni objašnjavaju, ovi radovi treba da unaprede železničku i saobraćajnu infrastrukturu grada Subotice i da u narednom periodu omoguće lakše kretanje sugrađana i posetilaca grada.

„Pošto su u pitanju državni putevi Projekat tehničke regulacije saobraćaja je izveden od strane Saobraćajnog instituta „CIP“, te je za sprovođenje projekta nadležno JP „Putevi Srbije“. Stoga, treba pratiti njihova obaveštenja koja će se odnositi na izmenu režima saobraćaja u narednom periodu dok traju radovi“ – napominje Radoslav Vukelić, sekretak Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj grada Subotice.

Radovi na ovoj deonici brze pruge predviđeni su da traju do 20. novembra 2023. godine.