Konkursi za najlepšu prelju i preljsku pesmu

Povodom obeležavanja Dana Velikog prela 2022, jednog od nacionalnih praznika Bunjevačke nacionalne manjine koji će se održati 6. februara, raspisani su konkursi za izbor najlepše prelje i preljske pesme. 

Prijava kandidatkinja za izbor najlepše prelje treba da sadrži ime i prezime, adresu, godinu rođenja, zanimanje, broj telefona i kratku biografiju, dok je za izbor najlepše preljske pesme potrebno poslati tekst pesme sa šifrom, a u posebno zatvorenoj koverti i šifru, ime autora i broj telefona. Rok za podnošenje prijava na oba konkursa je 3. februar, a iste se šalju, za najlepšu prelju putem e-maila:  centarzakulturubunjevaca@gmail.com, a za preljsku pesmu na adresu „Centar za kulturu Bunjevaca“, Trg cara Jovana Nenada 15/5, 24000 Subotica.