Konkurs za uređenje kanalske mreže i odvodnjavanje

Cilj konkursa je održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na viši nivo, a predmet uređenje otvorene kanalske mreže, u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od skoro 250 miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova bez PDV-a, a maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi iznosi do 25 miliona dinara. Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju u obimu do 50% od ukupne vrednosti za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave.

PDV na celokupnu vrednost izvršenih radova plaća jedinica lokalne samouprave. Uslov za učešće na Konkursu je saglasnost JVP “Vode Vojvodine”, a isti je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, odnosno do 14. oktobra.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže, u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Cilj konkursa je održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na viši nivo, a predmet uređenje otvorene kanalske mreže, u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od skoro 250 miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova bez PDV-a, a maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi iznosi do 25 miliona dinara. Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju u obimu do 50% od ukupne vrednosti za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave.

PDV na celokupnu vrednost izvršenih radova plaća jedinica lokalne samouprave. Uslov za učešće na Konkursu je saglasnost JVP “Vode Vojvodine”, a isti je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, odnosno do 14. oktobra.