Dinar najviše falsifikovan u 2021. godini

U 2021. godini, u postupku provere novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan, otkrivene su 2.794 falsifikovane novčanice u dinarima, saopštila je Narodna banka Srbije.

U strukturi otkrivenih falsifikata novčanica, dominantno učešće imale su novčanice apoena od 1000 (49,68%), 2000 (31,93%) i 500 (16,82%) dinara. “Ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca s gotovim novcem u opticaju, vidi se da je na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno 5,57 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, odnosno na milijardu dinara u opticaju otkriveno je 9.688,89 dinara falsifikovanog novca” ističe se u saopštenju.

Prošle godine otkriveno je i 1.997 komada falsifikovanih novčanica stranog novca, od čega su 632 komada falsifikovanih novčanica valute evra, najviše apoena 50 i 200, što je razlika u odnosu na ranije godine, kada je umesto apoena od 200 evra bio zastupljeniji apoen od 100 evra, naglašavaju iz NBS i dodaju da je među 4.791 komadom pronađenih falsifikovanih novčanica u prošloj godini, najveći udeo novčanica domaće valute i to 2.794 komada, zatim 1.200 komada američkog dolara, 632 komada evra i 165 komada ostalih valuta, navodi se u saopštenju NBS.