Suzbijanje komaraca na teritoriji Palića od 12. do 15. jula

Služba za komunalne poslove Grada Subotice obaveštava građane da će se tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje, na teritoriji Mesne zajednice Palić sprovesti u periodu od 12. do 15. jula.

Tretman će se izvršiti u vremenu od 20 časova do ponoći prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meteorološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana, a mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.