Pokret građanske Subotice: Nova pljačka Subotičana

Saopštenje Pokreta građanske Subotice prenosimo u celosti:

Na poslednjoj sednici skupštine Grada Subotice, usvojene su dve odluke kojom se Grad Subotica i JKP „ Čistoća i Zelenilo „ zadužuju za novih skoro 18 miliona evra, znači preko dve milijarde dinara.
Zadužujemo se kada je uzimanje kredita najnepovoljnije u poslednjih desetak godina. Zašto se zadužujemo kada gradonačelnik svakom prilikom ističe da su javne finansije Grada Subotice „ nikad stabilnije“. U priloženim elaboratima i dokumentima uz predlog odluka se sve opravdava kao trenutno najbolje rešenje. Papir trpi sve i nije to prvi put kod donošenja pogrešnih i štetnih odluka po građane Subotice.
Investitor iz mađarske se javio samoinicijativno, a grad požurio da to odmah prihvati. Menjamo 13.576.- / slovima trinaesthiljada petstotina i sedamdesetšest / sijalica javne rasvete za novčani iznos od 1.678.183.414,00 dinara / slovima jednamilijarda šeststotinasedamdestosam miliona stotinuosamdesettri hiljade četiristotinečetrnaest dinara / i racionalizujemo troškove potrošnje struje.
Kupujemo novu opremu za JKP „ Čistoća i zelenilo „ u vrednosti od 410.000.000,00 miliona dinara / slovima četri stotine i deset miliona dinara /, zašto se zadužujemo u tom obimu, kada je isto javno preduzeće nedavno dobilo nove kamione smećare u okviru realizacije projekta regionalne deponije.
Da li se još sećate Subotičani kada su odbornici Pokreta građanske Subotice 2018 godine, javno sa govornice skupštine Grada iznosili navode da je izgradnja „ Aqua Parka“ promašena investicija, te da će biti leglo korupcije prilikom njene realizacije. Potrošit će se 15 miliona evra od budžetskih sredstava, vaših para, da bi se kompleks izdao u zakup privatnoj kompaniji mesečno za 2400.- evra zakupnine. Danas je svima jasno da je pokradeno i neracionalno potrošeno najmanje 2/3 tih novčanih sredstava, ponavljamo – vaših para, građani Subotice.
Da li se još sećate afere „ STARTER „?
Posle iznetih brojki evidentno je da nam Grad i Pokrajinu vode DILETANTI.
I napred navedene dve investicije će nosioci vlasti na sva usta opravdavati, ali zapamtite Subotičani, da će one najviše koristi doneti partijskim kasama nosioca vlasti i privatnim džepovima lica koja o istima odlučuju i učestvuju u njihovoj realizaciji.
Da li se bar malo stidimo, što ćutimo i trpimo da nas šišaju kao ovce ?