Završava se manifestacija „Muzeji za 10“

U okviru manifestacije Muzije za 10 u četvrtak, 18. maja povodom Svetskog dana muzeja u Savremenoj galeriji održaće se predavanje Oslonac i saveznik: Kako nam muzeji mogu pomoći da promenimo svet.Od prvih kolekcija začudnih predmeta do planski ustanovljenih i prikupljenih zbirki, muzeji su prošli dug put. Više od mesta za puko nagomilavanje starina, muzeji su riznice znanja o nama, našem svetu i svim identitetima koji ga oblikuju. Sve muzejske kolekcije, gde god se nalazile, pričaju nam jedinstvenu priču o pokušaju čoveka i društva da se poboljšava i napreduje.

Predavanje kje će održati Nela Tonković, istoričarka umetnosti , baviće se istorijom muzeja kao trezora znanja i ukazaće na mogućnost upotrebe insutitucije u plemenitu svrhu razvoja kako pojedinca, tako i zajednice. U petak, 19.maja održaće se odloženi performans Kabare jednog uljeza Branka Miliskovića a istim će biti i zatvorena njegova izložba „Artefakti”. Miliskovićev nastup računa na emotivnu reakciju publike. Izvođenjem bezvremenih melanholičnih melodija i romansi na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku, umetnik sugestivno uvlači posmatrača u sopstveni prostor. Emocije, ritam i kontrola nastupa kao i snažno prisustvo umetnika, koje se ne odvaja scenom, već se asimiluje sa publikom – uvodi nas u registar osetljivosti, razdražljivosti i slabosti kojima umetnik vešto manipuliše. Za Miliskovića „uljez” je subjekat ili sistem koji se infiltrira u određenu grupu ljudi sa ciljem da dođe do saznanja, a često ima potrebu da strateški manipuliše i kolonizuje odabranu teritoriju. Oba dešavanja počinju u 19 časova.