Sve o nekadašnjem sportskom životu u Subotici u sredu u Gradskom muzeju

U Gradskom muzeju će u sredu, 20. septembra, s početkom u 18 časova, biti održano predavanje istoričara Akoša Kubičkovića na temu sportskog života u Subotici 80-tih i 90-tih godina 19. veka. Ovo predavanje je jedno od pratećih programa muzejske izložbe „Istoricizam u Subotici“.

U okviru predavaća će se govoriti o nastanku i organizaciji sportskog života u Subotici krajem 19. veka. Govoriće se o prvim udruženjima i društvima u sportu, o nekima od ličnosti koji su imale istaknutu ulogu u stvaranju sportskog života u Subotici i na Paliću, a takođe će se spomenuti i neke od istaknutih sportskih radnika i sportista tog vremena, koje je ujedno bilo i vreme istoricizma u arhitekturi, likovnoj i primenjenoj umetnosti.