U toku je uklanjanje divljih deponija na teritoriji grada

U toku je uklanjanje divljih deponija na teritoriji grada Subotice. U javno – komunalnom preduzeću “Čistoća i zelenilo” kažu da je u planu uklanjanje šest divljih deponija, koje osim što ruže određene delove grada, zagađuju životnu sredinu i prete da postanu leglo zaraze.

Radovi su započeti 15. juna u Donjem Tavankutu, gde je u Malinovoj ulici sakupljeno skoro 409 tona raznog otpada, a nastavljeno je na lokaciji u neposrednoj blizini pačirske pruge, odakle je odneto blizu 194 tone smeća.

“U planu je da se očiste još četiri divlje deponije. Jedna od njih je već završena u mesnoj zajednici Ker, zatim će se uklanjati deponija u Lošinjskoj ulici, kod Logističkog centra i deponija Čantavir na putu za Novi Žednik. U planu je da sve bude uklonjeno do sredine jula meseca, ali sami radovi zavise od vremenskih prilika”, objašnjava Nikola Jovičić, rukovodilac RJ “Planiranje i razvoj” u JKP “Čistoća i zelenilo”.

Vrednost radova je 4 miliona dinara, od kojih je 2,2 miliona obezbedilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a nešto više od 1,8 miliona dinara lokalna samouprava.

“Sa uklanjanjem ovih divljih deponija želimo da skrenemo pažnju neodgovornim pojedincima da ih više ne stvaraju. Na teritoriji grada svakako postoji određeni način odnošenja smeća, tako da građani imaju mogućnost da svoj komunalni otpad zbrinu. Moram da istaknem da postoji određeni pomak, jer se broj divljih deponija smanjuje. Ja verujem da su aktivnosti preduzeća dovele do toga, kao i postojanje prolećnih i jesenjih akcija odvoženja kabastog otpada i mogućnost da građani sami odnesu komunalni otpad na Gradsku deponiju besplatno do 500 kg. Ovim želimo da poručimo građanima da ne bacaju smeće, već da ga na adekvatan način odlože”, dodao je Jovičić.