Svetski dan srca biće obeležen aktivnostima i u našem gradu

Ove godine Svetski dan srca, 29. septembar, obeležava se pod sloganom: „Srcem upoznaj srce”. Povodom Dana, sutra će se u SRC „Prozivka“, od 9 do 11 časova, održati Bazar zdravlja sa akcentom na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, a u akciju se uključio i Crveni krst Subotica čiji će volonteri deliti edukativni materijal u centru grada. Narednog dana, u petak, će se u prostorijama Crvenog krsta održati predavanje na temu „Faktori rizika i postupak kod iznenadnog srčanog zastoja“. Početak je u 10 časova.

U Severnobačkom okrugu tokom 2022.godine od KVB umrle su 1.438 osobe (620 muškaraca i 818 žena) što sa 52,8% čini vodeći uzrok smrti. Najčešći uzrok smrti bile su: bolest povišenog krvnog pritiska 36,8%, zatim druge bolesti srca 20,4%, ishemijska bolest srca 19,3% i bolesti krvnih sudova mozga 15,6%. Učestalost umiranja od bolesti srca i krvnih sudova raste proporcionalno sa starenjem. Bolesti srca su preventabilne te ih je moguće sprečiti delovanjem na faktore rizika i usvajanjem zdravih stilova života svim srcem. Prema podacima populacionog registra za AKS, u Srbiji je u 2022. godini dijagnoza akutnog koronarnog sindroma postavljena kod 19.701 slučaja. Standardizovana stopa incidencije na populaciju Evrope u Srbiji iznosila je 190,8 na 100.000 stanovnika. Tokom 2022. godine od ovog sindroma u Srbiji su umrle 4564 osobe. Standardizovana stopa smrtnosti na populaciju Evrope od akutnog koronarnog sindroma u Srbiji iznosila je 39,7 na 100.000 stanovnika.

Globalni statistički pokazatelji ukazuju nam da je stanovništvo najviše opterećeno bolestima srca i krvnih sudova odnosno da su upravo ove bolesti vodeći uzrok obolevanja, umiranja i nesposobnosti. Akutni srčani udar – infarkt i moždani udar –apopleksija odnose najviše života. Svake godine u svetu više od 20,5 miliona ljudi umre od bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 80% prevremenih smrti od srčanog i moždanog udara preventabilno može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost). Zbog razlika u dostupnosti zdravstvenih usluga među zemljama prisutna je nejednakost u zbrinjavanju КVB. Preko 75% smrtnih slučajeva od КVB pogađa zemlje sa niskim i srednjim prihodima.

Prema poslednjim raspoloživim podacima, tokom 2022. godine od bolesti srca i krvnih sudova umrle su 51.624 osobe (23.695 muškaraca i 27.929 žena). Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 47,3% u svim uzrocima smrti vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Žene su češće (54,1%) u odnosu na muškarce (45,9%) umirale od ove grupe bolesti. Ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti, sa učešćem od 36,5%, vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja. Kao najteži oblik ishemijskih bolesti srca, akutni koronarni sindrom je vodeći zdravstveni problem u razvijenim zemljama sveta, a poslednjih nekoliko decenija i u zemljama u razvoju. U akutni koronarni sindrom spadaju: akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris i iznenadna srčana smrt. Akutni koronarni sindrom u Srbiji činio je 48,3% svih smrtnih ishoda od ishemijskih bolesti srca u 2022. godini. Ostale ishemijske bolesti srca činile su 51,7% smrtnosti od ishemijskih bolesti srca.

Svetski dan srca je kao datum za obeležavanje ustanovljen je 2000. godine, u okviru Svetske federacije za srce, koja je posvećena prevenciji i kontroli bolesti srca. Cilj je da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova (КVB) vodeći uzrok smrti. U rad Svetske federacije uključeno je više od 200 članica i okuplja medicinske organizacije i fondacija za srce iz preko 100 zemalja sveta. Ona usmerava napore za ostvarenje cilja Svetske zdravstvene organizacije da se za 25% smanje preveremeni smrtni ishodi od kardiovaskularnih bolesti do 2025.godine. Prema Međunarodnom i nacionalnom kalendaru zdravlja obeležava se svake godine u poslednjoj nedelji septembra.