Društvo

Održana jubilarna 20. “SISY 2022” Konferencija o inteligentnim sistemima

Subotica je nedavno bila domaćin 20. Međunarodne konferencije o inteligentnim sistemima “SISY 2022”, koju je organizovala Visoka tehnička škola Subotica u saradnji sa Univerzitetom Obuda iz Budimpešte. Učesnici konferencije bili su stručnjaci iz zemalja bivše Jugoslavije, Mađarske, Slovačke, Australije, Rusije, Rumunije, Poljske, Kanade, Španije i Japana.

“Negde pre 20 godina rodila se ideja da saradnja između dve institucije koje inače potiču još iz 70tih godina prošlog veka bude na neki neačin podignuta na neki viši nivo i da se u tu saradnju uključi i prikaz rezultata istraživanja i naučna dostignuća partnera u tom trenutku, međutim za tih 20 godina sama konferencija je prerasla u nešto drugo i danas je veoma interesantno da, bez obzira na to što međunarodne konferencije poslednjih godina među istraživačima i naučnicima možda nisu više popularne, zbog nekih kriterijuma koji su potrebni istraživačima radi njihovog napredovanja u struci, a to uglavnom znači da treba svoje rezultate da prikažu u časopisima, a ne na konferencijama. Mi smo uspeli ove godine da nekako pridobijemo stručnjake sa četiri kontinenta, praktično osim naučnika iz Afrike imamo učesnike sa svih kontinenata, barem po nekoga ko će da izlaže i uspeli smo da imamo skoro 80 radova što je mnogo, imajući u vidu činjenicu da prethodne dve godine je konferencija održana onlajn, što je značajno smanjilo interesovanje prema konferencijama. Ovo predstavlja jedan ponovni početak, a što se tiče tema, sama tema pokriva raznorazne oblasti tehnike, počevši od informacionih tehnologija, veštačke inteligencije, ali pošto su to oblasti koje su multidisciplinarne i vezane za sve druge discipline, našli su se radovi iz menadžmenta, mašinstva. Ova konferencija je interesantna za sve ljude koji se bave nekom vrstom tehnike i tehnologije”, naglasio je Igor Firstner, direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija.

Jedan od učesnika konferencije bio je i Departman za matematiku i informatiku Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, čiji predstavnik je bila profesorka Ivana Štajder Papuga.

“Ovo je moje dvadeseto učešće na konferenciji, napokon smo ponovo uživo nakon dve godine onlajn događanja. Ja sam zadužena za matematičku sekciju, odnosno primenjenu matematiku, tu imamo malo više teorijskih radova nego u ostalim sekcijama, ali sve je orijentisano ka nekoj primeni, konkretno moja tema su operatori agregacije koji nam pomažu da izvučemo reprezentativnu vrednost, koja posle može da se iskoristi u nekom procesu donošenja odluka, što je ono što nas sve i interesuje. Imamo veliki broj radova i ono što je lepo, imamo puno učesnika iz različitih zemalja”, dodala je profesorka Ivana Štajder Papuga.